Site banner

Tin nóng

Tin tức trong tỉnh

Hợp tác xã Du lịch - Nông nghiệp Bến Tre tổ chức Đại hội thường niên

Hợp tác xa Du lịch - Nông nghiệp Bến Tre được thành lập trên địa bàn xã Nhơn Thạnh vào đầu năm 2016, hiện có 47 thành viên, tổng số vốn góp là 510 tri