Site banner

Tin nóng

Bản tin nội bộ

Tuyên truyền việc thành lập mới hợp tác xã trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản-nông nghiệp tại xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú

Ngày 18/5/2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre phối hợp truyên truyền việc thành lập mới hợp tác xã trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản-nông nghiệp t