Site banner

Tin nóng

Bản tin nội bộ

Công bố tài trợ và ký kết hợp đồng tài trợ hợp tác công tư giữa dự án AMD Bến Tre và Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Chánh.

Ngày 13/11/2018 tại Hợp tác xã Nông nghiệp Mỹ Chánh, huyện Ba Tri có diễn ra lễ công bố tài trợ và ký kết hợp đồng tài trợ hợp tác công tư (PPP) giữa