Site banner

Tin nóng

Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.

Nghị quyết số: 405/ NQ-LMHTXVN của Thường trực Hợp tác xã Việt Nam bổ sung một số quy định về xây dựng mô hình hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị

Ngày 17 tháng 4 năm 2018, tại cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức Hội nghị để thảo luận và quyết định về kinh phí và tổ chức xây dụng mô hình hợp tác xã, liên hiệp Hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa...

Nghị quyết số: 318/NQ-LMHTXVN Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Lần thứ 7, khóa V (nhiệm kỳ 2016-2020)

Ngày 10/4/2018, Hội nghị Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa V lần 7 được tổ chức tại thủ đô Hà Nội; tham dự có 13/13 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ.

Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam về việc triển khai Hội chợ xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2018

Ngày 10/04/2018, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì họp thống nhất các nội dung triển khai tổ chức Hội chợ Xúc tiến thương mại cho các HTX năm 2018.