Site banner

Tin nóng

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 1 - 10 / 93 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Loại Tải về
1 105/NQ-CP 09/09/2021 Về việc hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19 Văn bản của Nhà nước.
2 504/LMHTXVN-CSPT 04/08/2021 Về tạo điều kiện thực hiện Chương trình kết nối cung - cầu, tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa theo chuỗi cung ứng do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
3 503/CTr-LMHTXVN 04/08/2021 Chương trình Kết nối cung - cầu, tiêu thụ hàng hóa do hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất theo chuỗi cung ứng; đặc biệt là lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
4 1328/QĐ-TTg 23/07/2021 Phê duyệt Điều lệ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Văn bản của Nhà nước.
5 01/2020/TT-BKHĐT 19/02/2020 Hướng dẫn phân loại đánh giá hợp tác xã Văn bản của Nhà nước.
6 340/QĐ-TTg 12/03/2021 Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 Văn bản của Nhà nước.
7 167/QĐ-TTg 03/02/2021 Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 Văn bản của Nhà nước.
8 01/02/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn bản của Đảng.
9 293/TB-LMHTXVN 06/05/2020 Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 và thời gian tiếp theo Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
10 03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.