Site banner

Tin nóng

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 1 - 10 / 89 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Loại Tải về
1 01/2020/TT-BKHĐT 19/02/2020 Hướng dẫn phân loại đánh giá hợp tác xã Văn bản của Nhà nước.
2 340/QĐ-TTg 12/03/2021 Quyết định số 340/QĐ-TTg ngày 12/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2030 Văn bản của Nhà nước.
3 167/QĐ-TTg 03/02/2021 Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025 Văn bản của Nhà nước.
4 01/02/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Văn bản của Đảng.
5 293/TB-LMHTXVN 06/05/2020 Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 và thời gian tiếp theo Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
6 03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
7 01/2020/TT-BKHDT 19/02/2020 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Văn bản của Nhà nước.
8 697- CV/BTG 31/01/2020 Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW Văn bản của Đảng.
9 696-CV/BTG 31/01/2020 Tài liệu học tập triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Văn bản của Đảng.
10 80/KH-LMHTXVN 13/02/2020 Phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.