Site banner

Tin nóng

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 1 - 10 / 85 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Loại Tải về
1 293/TB-LMHTXVN 06/05/2020 Kết luận của Thường trực Liên minh HTX Việt Nam tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2020 và thời gian tiếp theo Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
2 03/04/2020 Đề cương: Tuyên truyền về lịch sử hình thành và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, HTX và Liên minh HTX Việt Nam Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
3 01/2020/TT-BKHDT 19/02/2020 Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã Văn bản của Nhà nước.
4 697- CV/BTG 31/01/2020 Hướng dẫn số 115-HD/BTGTW Văn bản của Đảng.
5 696-CV/BTG 31/01/2020 Tài liệu học tập triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư Văn bản của Đảng.
6 80/KH-LMHTXVN 13/02/2020 Phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam năm 2020 Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
7 68/LMHTXVN-CSP 05/02/2020 Giải pháp phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX cấp tỉnh Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
8 41/LMHTX-VP 31/01/2020 Phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (nCoV) Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
9 18/NQ-LMHTXVN 13/01/2020 Hội nghị ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khóa V (nhiệm kỳ 2016 -2020) Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
10 17/KH-LMHTXVN 10/01/2020 Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động, tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.