Site banner

Tin nóng

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 1 - 10 / 107 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Loại Tải về
1 13-CT/TU 23/02/2023 Văn bản của Nhà nước.
2 19/03/2024 Đề cương tuyên truyền Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024 Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
3 Luật số 17/2023/QH15 20/06/2023 Luật Hợp tác xã năm 2023 Văn bản của Nhà nước.
4 CV số 454/LMHTXVN-CSPT 07/06/2023 Triển khai Nghị định số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 liên quan đến Luật Đất đai và Nghị định số 12/2023/NĐ-CP ngày 14/4/2023 về gia hạn thời gian nộp thuế, tiền thuê đất trong năm 2023 Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
5 297/CTr-BHXH 03/03/2023 Chương trình phối hợp truyền thông chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội-Bảo hiểm y tế năm 2023 Văn bản của Nhà nước.
6 09/NQ-CP 02/02/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Văn bản của Nhà nước.
7 242-TB/TU 04/10/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre và các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Văn bản của Đảng.
8 3381/UBND-TCĐT 03/06/2022 Về việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi xuất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP Văn bản của Nhà nước.
9 422/LMHTXVN-TTTT 23/06/2022 Kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
10 20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Văn bản của Đảng.