Site banner

Tin nóng

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 1 - 10 / 103 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Loại Tải về
1 297/CTr-BHXH 03/03/2023 Chương trình phối hợp truyền thông chính sách pháp luật Bảo hiểm xã hội-Bảo hiểm y tế năm 2023 Văn bản của Nhà nước.
2 09/NQ-CP 02/02/2023 Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Văn bản của Nhà nước.
3 242-TB/TU 04/10/2022 Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thọ tại buổi làm việc với Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre và các hợp tác xã, tổ hợp tác tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Văn bản của Đảng.
4 3381/UBND-TCĐT 03/06/2022 Về việc triển khai chính sách hỗ trợ lãi xuất từ ngân sách nhà nước theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP Văn bản của Nhà nước.
5 422/LMHTXVN-TTTT 23/06/2022 Kỷ niệm Ngày Quốc tế Hợp tác xã Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
6 20-NQ/TW 16/06/2022 Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành TW Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới , phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Văn bản của Đảng.
7 178/CTPH-BTGTW-LMHTXVN 05/04/2022 Chương trình phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về Tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.
8 67/TB-VPCP 04/03/2022 Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW về KTTT và Tổng kết 10 năm thi hành Luật HTX năm2012 Văn bản của Nhà nước.
9 758/CNTT-XTTM 15/03/2022 Kính gửi các hợp tác xã có nhu cầu đăng ký (qua email trước và gửi văn bản sau cho LM HTX tỉnh) để được tham gia Khóa Đào tạo (kinh phí được Cục XTTM đài thọ theo Công văn 758/CNTT-XTTM). Văn bản của Nhà nước.
10 ILC.109/NGHIQUYET I 17/06/2021 Ngày 17/6/2021. Hội nghị Lao động quốc tế - phiên họp thứ 109 của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã thông qua Nghị quyết "Kêu gọi hành động toàn cầu thúc đẩy phục hồi từ khủng hoảng COVID-19 lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu" với 3 nội dung chính: Lời kêu gọi hành động toàn cầu thúc đẩy phục hồi từ khủng hoảng Covid - 19 lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu; Hành động khẩn thúc đẩy việc phục hồi lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu;Sự lãnh đạo và hỗ trợ của ILO đối với việc phục hồi lấy con người làm trung tâm mang tính bao trùm, bền vững và có khả năng chống chịu. Nghị quyết là tài liệu hữu ích đối với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã. Văn bản của Hệ thống Liên minh HTX Việt Nam.