Site banner

Tin nóng

Vai trò của VCA và HTX trong thúc đẩy việc làm bền vững cho người lao động tại Việt Nam

          Đây là nội dung bài phát biểu tại Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ của đồng chí Nguyễn Văn Thịnh- Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam- Đại diện tổ chức sử dụng lao động của Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Văn Thịnh- Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam phát biểu tại hội nghị

          Hội nghị Lao động Quốc tế lần thứ 108 đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ từ ngày 10- 21 tháng 6 năm 2019. Phiên họp năm nay quy tụ hơn 6.000 đại biểu từ khắp nơi trên thế giới để tìm giải pháp cho những thách thức trong tương lai của thế giới làm việc và kỷ niệm Thế kỷ của Tổ chức Lao động Quốc tế.
          Hội nghị toàn thể bao gồm bốn đại biểu từ mỗi phái đoàn quốc gia, hai đại diện cho chính phủ, một người sử dụng lao động và một người lao động. Trong Phiên họp thứ 108 (Centenary), Toàn thể sẽ họp trong toàn bộ thời gian của Hội nghị.

          Tất cả các buổi họp toàn thể sẽ diễn ra trong Hội quán của Palais des Nations và sẽ bao gồm các giai đoạn sau: Hội nghị khai mạc; một bộ phận cấp cao để nhận các chuyến thăm của các nguyên thủ quốc gia và chính phủ; thảo luận về Báo cáo của Tổng giám đốc và báo cáo của Chủ tịch Cơ quan chủ quản; việc thông qua các báo cáo thường trực và ủy ban kỹ thuật; và Hội nghị bế mạc.

          Liên minh HTX Việt Nam tham dự hội nghị với vai trò là bên đại diện tổ chức sử dụng lao động của Việt Nam, đồng chí Nguyễn Văn Thịnh, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã có bài phát biểu tại hội nghị.
         Theo báo cáo, đến tháng 6/2019, Việt Nam có trên 23.000 HTX hoạt động trong các lĩnh vực: 60% HTX nông nghiệp và 40% HTX phi nông nghiệp. Mỗi năm, số lượng HTX tăng từ 6.000 đến 7.000 HTX, năm 2018, khu vực HTX đóng góp 8% vào GDP cả nước, 5% giá trị xuất khẩu và 10% ngân sách nhà nước.
          Hiện khu vực HTX của Việt Nam có 6,5 triệu thành viên, 2,5 triệu lao động thường xuyên (trong đó 55% là lao động nông thôn), mỗi năm, khu vực HTX tạo thêm 100.000 việc làm cho người lao đông chủ yếu tại khu vực nông thôn của Việt Nam. Thu nhập bình quân người lao động đạt 200 đô la Mỹ/người/ tháng, thu nhập thực tế (thêm các thu nhập từ nuôi, trồng nông sản, bán sản phẩm, dịch vụ cho HTX và các khoản thu nhập ngoài) đạt 350 đô la Mỹ/người/ tháng.
          Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Thịnh cho biết, để kiến tạo việc làm bền vững, Liên minh HTX Việt Nam và khu vực HTX đã tăng cường đầu tư vào tiềm lực con người; tăng cường đầu tư vào các thiết chế việc làm; tăng cường đầu tư vào việc làm thỏa đáng và bền vững.
          Cụ thể, năm 2018, Liên minh HTX Việt Nam triển khai thành công 77 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị với các sản phẩm nông sản chủ lực như chanh, bưởi, xoài, gạo, cá tầm, thanh long... Năm 2019, tiếp tục triển khai 90 mô hình trên toàn quốc, tạo việc làm bền vững và nâng cao thu nhập hộ thành viên với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng;
          Liên minh HTX Việt Nam là thành viên tích cực triển khai, tham gia các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, OCOP, tạo việc làm cho người lao động, nhất là vùng khó khăn, dân tộc thiểu số;

          Mục đích chính của các HTX là phục vụ lợi ích kinh tế hộ thành viên, phát triển cộng đồng, đảm bảo an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, chống biến đổi  khí hậu...

Quang cảnh hội nghị

          Liên minh HTX Việt Nam đề nghị ILO tiếp tục quan tâm đến quan hệ lao động tại Việt Nam, ưu tiên xây dựng QHLĐ trong các HTX hài hòa, ổn định; Cử cán bộ cấp cao, am hiểu về lĩnh vực HTX phối hợp với VCA nghiên cứu, đề xuất các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật HTX; Cử chuyên gia nghiên cứu, đề xuất tầm nhìn phát triển lao động có chất lượng cho khu vực HTX và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong giai đoạn tới; Tài trợ và tư vấn cho hệ thống Liên minh HTX Việt Nam triển khai các chuỗi giá trị sản phẩm cho HTX tại khu vực và thế giới; Tư vấn, nâng cao chất lượng người lao động đáp ứng thời đại công nghệ 4.0.
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền
Chuyên mục tin tức: