Site banner

Tin nóng

Tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải “Ngôi sao Hợp tác xã” lần thứ nhất

100 hợp tác xã tiêu biểu đã được trao giải “Ngôi sao Hợp tác xã” trong Lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu và trao giải “Ngôi sao Hợp tác xã” lần thứ nhất năm 2024, diễn ra tối 11/4. Sự kiện do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổ chức, nằm trong chuỗi sự kiện Tháng hành động vì Hợp tác xã, chào mừng Ngày Hợp tác xã Việt Nam 11/4.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại lễ tôn vinh. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái phát biểu tại lễ tôn vinh. (Ảnh: TTXVN)

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Trưởng ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã dự và trao giải cho các hợp tác xã đoạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, đây là sự kiện rất có ý nghĩa nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp (11/4/1946 - 11/4/2024) và 13 năm Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4).

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm tới hợp tác xã. Ngay sau Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 11/4/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã nông nghiệp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, năm 1948, tại Chiến khu Việt Bắc, hợp tác xã đầu tiên được thành lập, đánh dấu sự ra đời và phát triển của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Việt Nam.

Đến nay, khu vực kinh tế tập thể nước ta đã có những bước tiến tích cực. Nhận thức về phát triển kinh tế tập thể, mà trọng tâm là hợp tác xã, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân được nâng lên. Chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

“Hợp tác xã đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và trình độ, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, liên kết giữa các hợp tác xã với nhau, với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển. Đến cuối năm 2023 cả nước đã có trên 31.000 hợp tác xã với hơn 5,8 triệu thành viên, 137 liên hiệp hợp tác xã.

Các sản phẩm của các hợp tác xã ngày càng đa dạng, phong phú, trong đó nhiều sản phẩm có giá trị cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của thị trường. Khu vực kinh tế tập thể ngày càng thể hiện rõ vai trò trong việc phát triển kinh tế hộ gia đình, bảo đảm an sinh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Chú thích ảnh

Các HTX tiêu biểu nhận giải “Ngôi sao Hợp tác xã” lần thứ nhất 2024. (Ảnh: TTXVN)

Chúc mừng những thành tích khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã đạt được thời gian qua, Phó Thủ tướng đánh giá cao sáng kiến của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức chuỗi các sự kiện “Tháng hành động vì Hợp tác xã năm 2024” và Lễ tôn vinh các hợp tác xã tiêu biểu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Nghị quyết số 20-NQ/TW đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Luật Hợp tác xã năm 2023 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2024, đã thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách theo Nghị quyết số 20-NQ/TW.

Để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, Phó Thủ tướng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp quán triệt, bám sát quan điểm chỉ đạo của Đảng, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, Liên minh hợp tác xã và các tổ chức đại diện phối hợp chặt chẽ trong việc tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phát triển kinh tế tập thể.

Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung các nguồn lực cho phát triển kinh tế tập thể mà nòng cốt là hợp tác xã; ban hành kịp thời, đầy đủ các chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2023. Quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã và hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để Liên minh hợp tác xã Việt Nam và Liên minh Hợp tác xã các địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đối với hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Thủ tướng lưu ý tổ chức thực hiện tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền về bản chất tốt đẹp, vị trí, vai trò, tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, thu hút nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác trở thành thành viên, phát triển phong trào khởi nghiệp từ hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện vai trò, sứ mệnh của mình trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hợp tác xã. Nghiên cứu, tuyên truyền, phản biện chính sách, đề xuất hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tư vấn, hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận các chính sách hỗ trợ phát triển.

Các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, phát huy tinh thần chủ động thích ứng với những biến động, tự lực vươn lên; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy, nhận thức và hành động, phát triển các tổ chức kinh tế tập thể gắn với tích cực đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh; tăng cường liên kết theo chuỗi giá trị; phát triển cả số lượng và chất lượng các thành viên, lực lượng lao động tham gia.

Đối với các hợp tác xã đạt giải Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024, Phó Thủ tướng nhấn mạnh cần tiếp tục đi đầu trong hợp tác, liên kết sản xuất kinh doanh; xây dựng, phát triển thương hiệu sản phẩm; nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và thế giới. Tiếp tục cống hiến sức lực, trí tuệ, giúp đỡ có thêm nhiều hợp tác xã khác phát triển.

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh, bền vững, đóng góp ngày càng tích cực và hiệu quả vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước.

Chú thích ảnh

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân trao giải cho các HTX tiêu biểu năm 2024. (Ảnh: TTXVN)

Theo Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Cao Xuân Thu Vân, trong nhiều năm qua, hệ thống Liên minh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao, tích cực tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước, tiêu biểu là phong trào “Hợp tác xã thi đua sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực quốc gia, vùng, địa phương, thu hút thành viên, giúp nhau sản xuất, tiêu thụ sản phẩm làm giàu và giảm nghèo bền vững”. Đã xuất hiện hàng nghìn hợp tác xã tiêu biểu, hoạt động đạt hiệu quả kinh tế, mang lại lợi ích cho thành viên và cộng đồng xã hội, góp phần tham gia phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Việc tổ chức Lễ tôn vinh hợp tác xã tiêu biểu, trao giải Ngôi sao Hợp tác xã là tôn vinh mô hình kinh doanh mang tính nhân văn, vì sự tiến bộ của xã hội, vinh danh ý chí tự lực, tự cường, lao động miệt mài, sáng tạo, nỗ lực vượt khó của cộng đồng hợp tác xã phấn đấu không ngừng vì sự phát triển kinh tế tập thể. Đồng thời lan tỏa mạnh mẽ về mẫu hình hợp tác xã tiêu biểu với quyết tâm mới góp phần hiện thực hóa nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, khơi dậy khát vọng hợp tác xã góp phần xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Có 128 hợp tác xã tiêu biểu được đề cử từ trên 31.000 hợp tác xã của cả nước và được Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã Việt Nam thống nhất bình chọn 100 hợp tác xã của 57 tỉnh, thành phố trong cả nước được nhận giải “Ngôi sao Hợp tác xã”.
TTXVN
nguồn: "vca.org.vn"
Chuyên mục tin tức: