Site banner

Tin nóng

Tỉnh Bến Tre hợp tác, liên kết, đổi mới, phát triển, hiệu quả

          Ngày 14/4/2021 tại hội trường Tỉnh ủy, tỉnh Bến Tre, đồng chí Phan Văn Mãi-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì Hội nghị trực tuyến với Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các huyện, thành phố về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội lần VI Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre. Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Cảnh-Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh; đồng chí Trần Minh Hải-Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp-Phát triển nông thôn II Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; các đồng chí Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã tỉnh; đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Thường trực các huyện ủy, thành ủy; các đồng chí Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã huyện/ thành phố; đồng Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; đại diện Ban Giám đốc các Hợp tác xã (HTX) và Tổ trưởng các tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10/10/2019 của Chính phủ.

                 Đồng chí Phan Văn Mãi-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh                            chủ trì Hội nghị trực tuyến với Ban Thường vụ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre

          Nội dung hội nghị nhằm: đánh giá thực trạng hoạt động và kết quả phát triển kinh tế tập thể (KTTT), HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre trong thời gian qua; nhìn nhận những hạn chế trong xây dựng KTTT, HTX để đưa ra giải pháp và phương hướng phát triển KTTT, HTX thời gian tới. Đồng chí Phan Văn Mãi-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng-Bí thư Tỉnh ủy-Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo: Trước hết, các đồng chí Bí thư huyện ủy, thành ủy tập trung quán triệt tầm quan trọng của phát triển KTTT, HTX. Trong quá trình cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cần đưa nội dung phát triển KTTT, HTX vào kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội chung hàng năm của địa phương. Xác định đây là một trong những nội dung cần thực hiện, quan tâm lãnh đạo như công việc thường xuyên; lấy hiệu quả, sự đóng góp của KTTT, HTX là mục tiêu, thước đo, không chạy theo thành tích. UBND tỉnh và UBND các cấp làm tốt  công tác quản lý nhà nước về phát triển KTTT, HTX; tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương của cấp trên; nghiên cứu đề xuất các chính sách mang tính động lực, đột phá cho sự phát triển KTTT, HTX. Huy động các nguồn lực để phát triển KTTT, HTX. Rà soát và mạnh dạn giải thể các HTX không hiệu quả. Thành lập HTX mới khi thật sự có nhu cầu và phải đảm bảo hoạt động hiệu quả, cần gắn với chương trình phát triển chuỗi nông sản chủ lực của tỉnh trong thời gian tới.

          Một số ý kiến phát biểu, tham luận, chỉ đạo tại hội nghị:

 Đồng chí Nguyễn Minh Cảnh-Tỉnh ủy viên-Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân (UBND) tỉnh Bến Tre phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Trần Minh Hải-Giám đốc Trung tâm đào tạo và tư vấn kinh tế hợp tác Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp-Phát triển nông thôn II Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre

Đồng chí Lê Hoàng Thanh-Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre

Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: