Site banner

Tin nóng

Thông tư số 07/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã

Số/Ký hiệu văn bản: 
07/2019/TT-BKHĐT
Loại văn bản: 
Ngày ban hành: 
08/04/2019
Ngày có hiệu lực: 
28/05/2019
Người ký: 
Nguyễn Chí Dũng
Trích yếu: 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã
Tập tin đính kèm: