Site banner

Tin nóng

Thông báo ý kiến kết luận của ông Nguyễn Minh Cảnh-Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã

Ông Nguyễn Minh Cảnh-Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre, Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển Kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp tổng kết Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh năm 2022 và triển khai Kế hoạch năm 2023 

 

Chuyên mục tin tức: 
Tập tin đính kèm: