Site banner

Tin nóng

Thông báo số 98/TB-LMHTX Về việc chiêu sinh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho bộ máy quản lý, điều hành và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ của các HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc chiêu sinh lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho bộ máy quản lý, điều hành và bộ phận chuyên môn nghiệp vụ  của các HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2020

 

- Thời gian: Tổ chức 03 ngày (từ ngày 29/7/2020 đến ngày 31/07/2020 (Khai giảng lúc 08 giờ, ngày 29/07/2020);

- Địa điểm: Nhà khách Hùng Vương ( Số 148 - Hùng Vương, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre);

- Đối tượng tham dự: Kế toán các HTX phi nông nghiệp;

- Chỉ tiêu: Mỗi HTX cử 01 người (đảm bảo thời gian suốt khóa học);

- Nội dung tâp huấn: Bồi dưỡng những kiến thức về thực hành kế toán;

- Giảng viên: Th.S Lương Quang Minh - Giảng viên Trường Trung cấp nghề và đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam;

          Để khóa tập huấn được đảm bảo, đề nghị các HTX khi nhận được thông báo, lập danh sách cử người tham dự (theo mẫu đính kèm), gửi về Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre trước ngày 22 tháng 7 năm 2020 (Số 02, đường Chi Lăng, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre). Trong quá trình thực hiện, nếu chưa rõ xin vui lòng liên hệ ông Nguyễn Thanh Bình, Cán bộ Ban Tổ chức phong trào, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre số điện thoại 02753.838.894, email: leovictory251@gmail.com để được hướng dẫn cụ thể.

Chuyên mục tin tức: 
Tập tin đính kèm: