Site banner

Tin nóng

Thông báo: Khai trương Quỹ tín dụng nhân dân Nhuận Phú Tân

 

 1. Tên: Quỹ tín dụng nhân dân Nhuận Phú Tân
 2. Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Tân Nhuận xã Nhuận Phú Tân huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre
 3. Số, ngày cấp giấy phép: 02/GP-BTR1 ngày 25 tháng 12 năm 2017,
 4. Giấy phép hoạt động kinh doanh số: 1301046472 ngày 02 tháng 01 năm 2018

Nội dung, phạm vi hoạt động

 1. Các hoạt động: Nhận tiền gửi không kỳ hạn, có kỳ hạn,tiền gửi tiết kiệm, vay vốn của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; mở tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước; mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng thương mại; gửi tiền, mở tài khoản thanh toán tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam; tham gia góp vốn thành lập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 2. Các hoạt động ngoài các hoạt động nêu trên thực hiện theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
 3. Thời hạn hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Nhuận Phú Tân là 50 năm
 4. Địa bàn hoạt động: xã Nhuận Phú Tân (thuộc huyện Mỏ Cày Bắc tỉnh Bến Tre)
 5. Vốn điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân Nhuận Phú Tân là 900.000.000 đồng (Chín trăm triệu đồng)
 6. Người đại diện theo pháp luật Ông Lê Văn Mạng
 7. Danh sách thành viên góp vốn là 30 người tỷ lệ góp vốn 3,33%
 8. Ngày dự kiến khai trương hoạt động: 28/6/2018
Chuyên mục tin tức: 
Tập tin đính kèm: