Site banner

Tin nóng

Tập huấn An toàn vệ sinh lao động tại Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam

          Thực hiện mô hình hợp tác xã sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam. Ngày 30/9/2019, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre phối hợp cùng Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ Hợp tác xã miền Nam thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức lớp tập huấn An toàn vệ sinh lao động cho thành viên và người lao động làm việc tại Hợp tác xã Nông nghiệp Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam.

          Nội dung tập huấn: Chính sách pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động; Tổ chức quản lý - nghiệp vụ về an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở; An toàn làm việc với máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt; Tổng quan - yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất - biện pháp phòng ngừa.

          Qua buổi tập huấn thành viên và người lao động hiểu được mục tiêu của an toàn lao động là phòng ngừa những yếu tố nguy hiểm trong sản xuất và ngăn ngừa tai nạn. Vệ sinh lao động là hệ thống các biện pháp và phương tiện nhằm phòng ngừa tác động của yếu tố có hại trong sản xuất đối với người lao động. Mục tiêu của vệ sinh lao động là bảo vệ sức khỏe người lao động. Việc thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động thể hiện sự quan tâm đầy đủ về sản xuất. Đó cũng là một điều kiện nhằm đảm bảo cho sản xuất hiệu quả cao và phát triển bền vững.

Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: