Site banner

Tin nóng

Tập huấn lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm cho hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Bến Tre năm 2019

          Thực hiện Quyết định số 110/QĐ-LMHTXVN ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Liên minh HTX Việt Nam về phê duyệt nhiệm vụ bồi dưỡng cán bộ HTX năm 2019 do Trường trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam thực hiện.

          Trường trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ HTX miền Nam phối hợp Liên minh HTX tỉnh Bến Tre với tổ chức lớp Tập huấn lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm cho HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 10 năm 2019, tổng tập huấn có 45 học viên là thành viên hội đồng quản trị, giám đốc HTX đăng ký tham dự.

Tổng quan Lớp tập huấn lập phương ánh sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm cho HTX  (ảnh: Thanh Bình)

          Nội dung tập huấn: Nâng cao giá trị bản thân; xây dựng, lập phương án kinh doanh gắn với chuỗi giá trị nông sản; chuỗi giá trị; mô hình nông nghiệp cho HTX; kỹ năng tìm kiếm khách hàng và xúc tiến thương mại; tham quan thực tế tại HTX nông nghiệp Rạch Lợp huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh.

          Lớp tập huấn cung cấp cho các học viên những kiến thức, kỹ năng về phân tích, xây dựng giá trị HTX; tổng quan về chuỗi giá trị nông sản, lập phương án sản xuất kinh doanh; phân tích thị trường, điểm yếu ý tưởng kinh doanh; Thực hành lập phương án sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị nông sản tại HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre và học tập kinh nghiệm thực tế, giúp cho các học viên vững kiến thức, giỏi tay nghề xây dựng HTX ngày càng phát triển.

          Một số hình ảnh lớp tập huấn:

Các học viên trao đổi kinh nghiệm và phân tích vấn đề gợi ý từ giảng viên (ảnh: Thanh Bình)

Thảo luận nhóm (ảnh: Thanh Bình)

Thảo luận nhóm (ảnh: Thanh Bình)

Ông Lê Hoàng Thanh - Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre Trao giấy chứng nhận cuối khóa học (ảnh: Thanh Bình)

Tham quan thực tế tại HTX Nông nghiệp Rạch Lợp, huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh. (ảnh: Tuyết Nhung)

Thanh Bình

 

Chuyên mục tin tức: