Site banner

Tin nóng

Tăng cường phối hợp, truyền thông chính sách BHXH, BHYT

Chiều ngày 3/3/2023, BHXH tỉnh Bến Tre cùng các Sở: Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Tỉnh đoàn thống nhất ký Chương trình phối hợp truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT năm 2023.

 

Lãnh đạo các đơn vị cùng BHXH tỉnh ký kết Chương trình phối hợp

Đây là chương trình phối hợp được ký kết hàng năm giữa cơ quan BHXH và các ngành liên quan nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; huy động sự vào cuộc, phát huy vai trò, trách nhiệm các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay, góp sức truyền thông, đưa chính sách, pháp luật BHXH, BHYT đi vào đời sống; từng bước nâng cao nhận thức, duy trì ổn định tỷ lệ người tham gia BHYT, mở rộng diện bao phủ BHXH, nhất là BHXH tự nguyện đến với các tầng lớp nhân dân.

Đại biểu thảo luận tại hội nghị

Theo nội dung Chương trình phối hợp, năm 2023 các đơn vị đẩy mạnh các hoạt động truyền thông phù hợp theo từng nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT; phát huy lợi thế, điều kiện hoạt động của từng đơn vị, trong đó mục tiêu chung là phấn đấu thực hiện đạt chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHTN theo Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo Thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh đã đề ra và chỉ tiêu Nghị quyết năm 2023 của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, bao gồm: tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 95,01%; lao động trong độ tuổi tham gia BHXH đạt 16% và tham gia BHTN đạt 13,28%.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Văn Thắng - Giám đốc BHXH tỉnh nêu bật vị trí, tầm quan trọng của chính sách BHXH, BHYT trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội; đánh giá cao kết quả phối hợp giữa BHXH tỉnh với các đơn vị trong thời gian qua. Sang năm 2023, trên tinh thần thống nhất cáo các nội dung đã ký kết, các đơn vị trong khối quyết tâm, cam kết phối hợp chặt chẽ hơn, nâng chất hoạt động truyền thông hơn, đi vào thực chất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra; đặc biệt là thực hiện tốt Chỉ thị số 13 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

 

Nguồn: "bentre.baohiemxahoi.gov.vn"

Chuyên mục tin tức: 
Tập tin đính kèm: