Site banner

Tin nóng

Quyết định số 167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025

Số/Ký hiệu văn bản: 
167/QĐ-TTg
Loại văn bản: 
Ngày ban hành: 
03/02/2021
Ngày có hiệu lực: 
03/02/2021
Người ký: 
Trịnh Đình Dũng
Trích yếu: 
Phê duyệt Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021 - 2025