Site banner

Tin nóng

Nghị quyết số 18/NQ-LMHTXVN Hội nghị ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khóa V (nhiệm kỳ 2016 -2020)

Số/Ký hiệu văn bản: 
18/NQ-LMHTXVN
Ngày ban hành: 
13/01/2020
Ngày có hiệu lực: 
13/01/2020
Người ký: 
Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu: 
Hội nghị ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ 9, khóa V (nhiệm kỳ 2016 -2020)