Site banner

Tin nóng

Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao...

Số/Ký hiệu văn bản: 
09/NQ-CP
Loại văn bản: 
Ngày ban hành: 
02/02/2023
Ngày có hiệu lực: 
02/02/2023
Người ký: 
Lê Minh Khái
Trích yếu: 
Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới
Tập tin đính kèm: