Site banner

Tin nóng

Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc các HTX năm 2022

Từ ngày 15/3 đến ngày 17/3/2022 tại nhà khách Hùng Vương, tỉnh Bến Tre, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực, cập nhật kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc các HTX. Tham dự có Ông Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre; các báo cáo viên: Tiến sĩ Võ Đăng Khoa; Thạc sĩ Trần Duy Nghiêm Luật- Báo cáo viên Trường Trung cấp Nghề & Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam; Ông Phạm Minh Thắng-Trưởng phòng quản lý thu-Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre cùng 41 học viên là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các hợp tác xã (HTX) lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Ông Nguyễn Thanh Phương-Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre chủ trì toạ đàm trao đổi kiến thức-chia sẻ kinh nghiệm-nâng cao chất lượng HTX

Nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về HTX, các kỹ năng quản lý, điều hành cho bộ máy quản lý điều hành các HTX; tạo điều kiện để các HTX giao lưu, trao đổi, chia sẻ và học tập kinh nghiệm kết nối thị trường gắn với liên kết chuỗi giá trị trong điều kiện thích ứng biến đổi khí hậu.Trang bị cho đội ngũ cán bộ kiểm soát HTX có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết để thực hiện đúng quyền hạn, nhiệm vụ kiểm soát trong HTX, đảm bảo các hoạt động của HTX theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Rèn kỹ năng phương pháp, làm việc việc khoa học cần thiết cho cán bộ làm công tác kiểm soát trong HTX; giúp học viên nhận thức rõ  vai trò, quyền hạn, nhiệm vụ của công tác kiểm soát trong HTX.

Tiến sĩ Võ Đăng Khoa với chuyên đề năng lực quản lý, điều hành hoạt động HTX

Nội dung lớp bồi dưỡng: nâng cao năng lực quản lý, điều hành hoạt động HTX; Hướng dẫn xây dựng phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch hoạt động HTX gắn với chuỗi giá trị; thực hiện chuyển đổi số và chính sách bảo hiểm đối với HTX.

Thạc sĩ Trần Duy Nghiêm Luật với chuyên đề phương pháp kỹ năng kết nối cung cầu và thương mại điện tử của các HTX trong giai đoạn mới

Ông Phạm Minh Thắng-Trưởng phòng quản lý thu-Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre với chuyên đề chính sách Bảo hiểm dành cho HTX

Lớp học với tinh thần nghiêm túc, các học viên nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực trao đổi các nội dung liên quan đến lĩnh điều hành, xây dựng, phát triển HTX, lớp học còn cung cấp cho các học viên những kiến thức, kỹ năng về phân tích thị trường, điểm yếu trong kinh doanh; thương mại điện tử; toạ đàm học tập trao đổi kinh nghiệm; thực hành thực tế, giúp học viên vững kiến thức, giỏi tay nghề xây dựng HTX ngày càng phát triển.

Một số hình ảnh tại lớp bồi dưỡng

Ông Trà Tấn Thanh-Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Mỹ Chánh chia sẻ kinh nghiệm về bò giống 

Ông Lê Văn Vũ - Trưởng Ban Tổ chức phong trào Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre giải đáp các vấn đề liên quan đến xây dựng phát triển HTX

Thanh Bình 

Chuyên mục tin tức: