Site banner

Tin nóng

Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá báo cáo tài chính và xây dựng kế hoạch trung hạn cho hợp tác xã

          Từ ngày 23 đến ngày 25/11/2020 tại nhà khách Hùng Vương, tỉnh Bến Tre, Liên minh Hợp tác xã tỉnh đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng phân tích, đánh giá báo cáo tài chính và xây dựng kế hoạch trung hạn cho hợp tác xã. Tham dự có đại diện Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre; Ông Nguyễn Văn Nay - Thạc sĩ - Giảng viên Trường Đại học Cần Thơ; Bà Đỗ Thị Thu Thủy - Thạc sĩ -Giảng viên Trường Trung cấp nghề và Đào tạo cán bộ hợp tác xã miền Nam; cùng 35 học viên là thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ phụ trách tài chính, kế hoạch HTX trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

          Lớp Bồi dưỡng nhằm trang bị kiến thức chuyên môn về kỹ năng phân tích, đánh giá báo cáo tài chính; xây dựng kế hoạch trung hạn cho Hội đồng Quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, cán bộ phụ trách tài chính, kế hoạch HTX.

          Nội dung lớp bồi dưỡng giúp cho HTX hiểu được tầm quan trọng của việc phân tích báo cáo tài chính trong HTX; nắm được kiến thức về hệ thống báo cáo tài chính; biết cách phân tích chỉ tiêu tài chính; hoạch định và lập các dự báo cáo tài chính; áp dụng thực tế trên một số đơn vị; kế hoạch trung hạn cụ thể hóa mục tiêu các kế hoạch dài hạn, nhằm định hướng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX trong thời gian tới. 

Thanh Bình 

Chuyên mục tin tức: