Site banner

Tin nóng

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Cán bộ, Viên chức năm 2022

Nhằm đánh giá và tổng kết những kết quả đã đạt được trong năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Chiều ngày 29/12/2021 tại Hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre đã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2022.

Tham dự và chủ trì Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre và toàn thể cán bộ, viên chức . Hội nghị đã nhất trí bầu ra Đoàn Chủ tịch gồm 02 đồng chí: ông Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre; ông Lê Văn Vũ - Trưởng Ban Tổ chức phong trào, Chủ tịch Công đoàn Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Dưới sự chủ trì của Đoàn Chủ tịch, Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2022 đã diễn ra sôi nổi, tích cực. Hội nghị đã thông qua: dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; báo cáo công khai tài chính năm 2021; dự thảo báo cáo kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2021, nhiệm vụ và giải pháp năm 2022; dự thảo báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2021, phương hướng hoạt động năm 2022; dự thảo báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2021, kế hoạch phát động thi đua năm 2022; thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các Quy chế (Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế thu, chi hội phí thành viên) năm 2022.

Phát huy tinh thần dân chủ, các đại biểu tham dự Hội nghị đã tích cực thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức, lao động đồng thời nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Sau một buổi làm việc nghiêm túc và khẩn trương, Hội nghị đã đi đến biểu quyết thông qua các nhiệm vụ năm 2022, các chỉ tiêu cơ bản và biểu quyết với tỷ lệ 100%.

Cuối cùng ông Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre đã ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, viên chức, lao động trong cơ quan và đề nghị mỗi thành viên trong cơ quan không ngừng học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; nâng cao năng lực và hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp trong quản lý và điều hành; tăng cường đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy sức mạnh tập thể thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.

Nguyễn Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: