Site banner

Tin nóng

Lễ công bố và trao quyết định luân chuyển cán bộ

          Chiều ngày  09/6/2020, tại hội trường Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre, diễn ra Lễ công bố và trao quyết định luân chuyển cán bộ. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các Ủy viên Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

         Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố Quyết định số 1178-QĐ/TU ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc luân chuyển đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Phó Trưởng Ban Dân vận tỉnh Bến Tre sang công tác tại Liên minh Hợp tác xã tỉnh, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Quyết định số 1179-QĐ/TU ngày 04 tháng 6 năm 2020 của Tỉnh ủy Bến Tre về việc luân chuyển đồng chí Phùng Anh Thục Đoan - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng Ban phong trào Hội Nông dân tỉnh sang công tác tại Liên minh minh Hợp tác xã tỉnh, giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020.

          Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng Trần Ngọc Tam - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã trao quyết định về việc luân chuyển cán bộ; chúc mừng đồng chí Nguyễn Thanh Phương và đồng chí Phùng Anh Thục Đoan trên cương vị mới, căn cứ chức năng nhiệm vụ của Liên minh Hợp tác xã tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, xác định nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo gắn với định hướng phát triển KT-XH của tỉnh để đạt được kết quả cao hơn trong thời gian tới. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng, các quy định của pháp luật, chính sách về phát triển kinh tế tập thể. Coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và là một trong những nhiệm vụ quan trọng của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, đơn vị mình. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định, thời gian qua kinh tế tập thể đã có những đóng góp quan trọng về kinh tế và an sinh xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre cũng đã làm tốt công tác tham mưu, thực hiện nhiệm vụ kinh tế tập thể tỉnh nhà.

          Đồng chí Nguyễn Thanh Phương và đồng chí Phùng Anh Thục Đoan cảm ơn sự quan tâm của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành tỉnh và hứa trên cương vị công tác mới sẽ nỗ lực cùng với tập thể lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: