Site banner

Tin nóng

Kế hoạch số 17/KH-LMHTXVN Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động, tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư

Số/Ký hiệu văn bản: 
17/KH-LMHTXVN
Ngày ban hành: 
10/01/2020
Ngày có hiệu lực: 
10/01/2020
Người ký: 
Nguyễn Ngọc Bảo
Trích yếu: 
Thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW của bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động, tham gia cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư