Site banner

Tin nóng

HTX thủy sản An Thủy được trao giải Ngôi sao HTX Việt Nam năm 2024 “Co-opStar Awards 2024”

Liên minh HTX Việt Nam tổ chức Lễ Tôn vinh HTX tiêu biểu và trao Giải Ngôi sao HTX Việt Nam lần thứ nhất năm 2024 vào ngày 11-4-2024 tại Hà Nội -“Co-opStar Awards 2024” cho 100 HTX tiêu biểu toàn quốc trong tổng số 31.364 HTX của cả nước hiện nay. Nhằm ghi nhận và tôn vinh các HTX, Liên hiệp HTX có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo hình ảnh, thương hiệu cho các HTX trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy HTX phát triển nhanh và bền vững; nâng cao vai trò, vị thế của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Lê Minh Hoan và Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam - Cao Xuân Thu Vân trao giải cho các HTX tiêu biểu năm 2024

Đơn vị tỉnh Bến Tre có HTX thủy sản An Thủy được bình chọn, tôn vinh nhận giải Ngôi sao HTX Việt Nam năm 2024 “Co-opStar Awards 2024” và được Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tặng Bằng khen.

Hợp tác xã (HTX) thủy sản An Thủy, được thành lập vào ngày 24/6/2004 với số vốn điều lệ 239.200.000 đồng, đến nay HTX thủy sản An Thủy đã trải qua 06 nhiệm kỳ, vốn điều lệ là: 1.621.400.000 đồng. HTX đã thực hiện chuyển đổi theo luật HTX năm 2012 vào ngày 20/04/2016.

Trong suốt quá trình hoạt động, HTX thủy sản An Thủy đã không ngừng phát triển cơ sở vật chất, nguồn vốn, số lượng thành viên và từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản áp dụng trong quản lý hoạt động HTX: Điều lệ, quy chế quản lý tài chính, Quy chế thi đua khen thưởng, Quy định đặc thù của HTX chuyên về con nghêu thương phẩm. HTX thực hiện nhiệm vụ quản lý, khai thác nghêu trên khu vực đất bãi bồi ven biển xã An Thuỷ - huyện Ba Tri, nay là: thị trấn Tiệm Tôm – huyện Ba Tri với diện tích 352 ha.

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của HTX như sau: khai thác nghêu với sản lượng 1.019.603 kg đạt 203,92% so với chỉ tiêu kế hoạch 2023; doanh thu 20.1 tỷ đồng đạt 167,46% so với chỉ tiêu kế hoạch 2023; lợi nhuận 8 tỷ đồng đạt 170% so với chỉ tiêu kế hoạch 2023. Giải quyết việc làm cho khoảng 300 thành viên (công lao động bắt nghêu), với số tiền 4.9 tỷ đồng bình quân 01 thành viên (công lao động bắt nghêu) nhận được số tiền khoảng 16.4 triệu đồng. Tổng số thành viên HTX là 4.719 thành viên; Số lao động thường xuyên HTX là 42 người, thu nhập bình quân của người lao động tại HTX là 76.8 triệu đồng/năm; Trong năm, HTX phân phối lợi nhuận cho 32 thành viên chưa nhân lãi của các năm trước, với số tiền là 29.8 triệu đồng. Nộp ngân sách địa phương số tiền là 881.9 triệu đồng đạt 157,62% so với chỉ tiêu kế hoạch 2023.

HTX thủy sản An Thủy nhận giải Ngôi sao HTX Việt Nam năm 2024 “Co-opStar Awards 2024”.

Đây là sự kiện quan trọng này nằm trong chuỗi các sự kiện và hoạt động trong Tháng hành động vì Hợp tác xã  năm 2024 do Liên minh HTX Việt Nam tổ chức để chào mừng 78 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ, nông gia Việt Nam tham gia hợp tác xã và 13 năm Ngày Thủ tướng Chính phủ công nhận Ngày Hợp tác xã  Việt Nam -11/4.

Lễ tôn vinh và trao giải thưởng Ngôi sao Hợp tác xã năm 2024 "CoopStar Awards 2024" nhằm ghi nhận và tôn vinh các HTX, Liên hiệp HTX có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; tạo hình ảnh, thương hiệu cho các HTX trong quá trình phát triển và hội nhập quốc tế, qua đó góp phần thúc đẩy HTX phát triển nhanh và bền vững; nâng cao vai trò, vị thế của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trong tham gia phát triển kinh tế tập thể, HTX.

Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: