Site banner

Tin nóng

HTX Thủy sản Thạnh Lợi tổ chức đại hội đại biểu thành viên thường niên năm 2021

              Ngày 22/3/2021 tại trụ sở Hợp tác xã Thủy sản Thạnh Lợi, xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, diễn ra Đại hội đại biểu thành viên thường niên của Hợp tác xã (HTX) Thủy sản Thạnh Lợi năm 2021. Tham dự có đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Bến Tre, đại diện các ban ngành địa phương và 47 thành viên đại diện thành viên của hợp tác xã.

           HTX Thủy sản Thạnh Lợi  có 604 thành viên; diện tích nuôi trồng 198 ha; vốn điều lệ là 149.500.000 đồng. Ngành nghề chính hoạt động: khai thác, nuôi trồng thủy sản. Trong năm 2020 HTX đã tạo việc làm cho hàng ngàn lượt ngày công lao động với số tiền 871.095.000 đồng. 

Quang cảnh Đại hội đại biểu thành viên thường niên Hợp tác xã Thủy sản Thạnh Lợi năm 2021 (ảnh Tuyết Nhung)

          Được sự tín nhiệm của của nhân dân xã Thạnh Hải và thành viên HTX, sau khi đại hội HTX Thủy sản Thạnh Lợi hàng tháng, quý HĐQT đánh giá kết quả hoạt động của HTX, thực hiện báo cáo công khai tài chính và phân phối thu nhập cho thành viên; thực hiện phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất cụ thể trong năm 2021: nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy HĐQT, BKS, bộ phận giúp việc, lực lượng bảo vệ; tập trung quản lý và khai thác sân lô I, III, bảo vệ tốt sân lô I, II và lô III; vận hành và đưa vào sử dụng hệ thống làm sạch cát tự nhiên; triển khai hệ thống phân phối bán lẻ; kết nạp thành  viên mới.

          Đại hội thông qua Nghị quyết, các dự thảo báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính, phương án sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Văn Quyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX. Ông Hồ Văn Hồng - Trưởng Ban Kiểm soát HTX.

 Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: