Site banner

Tin nóng

HTX thủy sản Đồng Tâm tổ chức Đại hội Đại biểu HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025

          Ngày 27/6/2020 Hợp tác xã Thủy sản Đồng Tâm, xã Thừa Đức, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã tổ chức Đại hội Đại biểu Thành viên Hợp tác xã (HTX) nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự Đại hội có Ông Nguyễn Hải Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy - Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre; Ông Lê Hoàng Thanh - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre; Lãnh đạo, đại diện các Sở, ngành tỉnh; Ông Võ Văn Quân - Phó Chủ tịch Ủy Ban nhân dân huyện Bình Đại; các phòng, ban của huyện; Lãnh đạo, các ban, ngành, đoàn thể của xã Thừa Đức.

          Đại hội đã biểu quyết thông qua các: dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động HTX nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng hoạt động của HTX nhiệm kỳ  2020 - 2025; báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát HTX nhiệm kỳ 2017 - 2020, phương hướng hoạt động của HĐQT - BKS HTX nhiệm kỳ 2020 - 2025; báo cáo công khai tài chính nhiệm kỳ 2017 - 2020; thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, quy chế quản lý tài chính, quy định đặc thù HTX; thông qua  phương án sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2020 - 2025; thông qua báo cáo tổng hợp kết quả triển khai văn kiện và tổng hợp ý kiến đóng góp của thành viên ở các ấp.

Hội đồng quản trị HTX Thủy sản Đồng Tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội (Ảnh: Hoàng Thanh)

          Đại hội bầu Hội đồng quản trị gồm 11 người; Ban Kiểm soát 03 người; Ông Võ Văn Tài trúng cử giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là Giám đốc HTX; Ông Huỳnh Văn Anh Thi trúng cử giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát HTX Thủy sản Đồng Tâm, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

Thanh Bình

 

Chuyên mục tin tức: