Site banner

Tin nóng

HTX nông nghiệp Vang Quới Đông tổ chức Đại hội thường niên năm 2020

          Ngày 24/7/2020 tại hội trường Nhà văn hóa xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại, diễn ra Đại hội Thường niên của Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Vang Quới Đông năm 2020. Tham dự có đại diện Liên minh hợp tác xã tỉnh Bến Tre, đại diện Phòng Nông nghiệp huyện, các ban ngành địa phương và các thành viên của hợp tác xã.

           HTX nông nghiệp Vang Quới Đông thành lập năm 2018; có 20 thành viên; vốn điều lệ là 154.000.000 đồng. Ngành nghề hoạt động: trồng cây ăn quả;trồng cây lá quả chứa dầu; nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch; bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; thu mua sản phẩm từ dừa.

Quang cảnh Đại hội thường niên Hợp tác xã nông nghiệp Quang Quới Đông năm 2020

          Được sự tín nhiệm của của nhân dân xã Vang Quới Đông và thành viên HTX, sau khi thành lập HTX nông nghiệp Vang Quới Đông đã ký hợp đồng mua bán với Công ty Chế biến dừa Lương Quới; thực hiện tốt chế độ tiền lương; hàng tháng, quý HĐQT đều đánh giá kết quả hoạt động của HTX, thực hiện báo cáo công khai tài chính và phân phối thu nhập cho thành viên; thực hiện phương án sản xuất kinh doanh và kế hoạch sản xuất đạt kết quả cao: tổng doanh thu năm 2019 từ việc thu mua nông sản với số tiền 1.283.976.000 đồng; hoàn thành nghĩa vụ thuế nhà nước theo quy định; lợi nhuận phân chia thành viên góp vốn 39.981.000 đồng… góp phần giải quyết vấn đề việc làm tại địa phương.

          Đại hội thông qua Nghị quyết, các dự thảo báo cáo tình hình hoạt động, báo cáo tài chính, dự thảo Quy chế của HTX, thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên. Ông Phạm Văn Răng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX. Ông Trần Ngọc Thanh - Kiểm soát viên HTX.

 Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: