Site banner

Tin nóng

Hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ hai, khóa VI

          Sáng ngày 8/3, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ hai, khóa VI.

         Tham dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; các đồng chí là Ủy viên Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI; lãnh đạo Văn phòng, các Ban Tham mưu, đơn vị trực thuộc Liên minh HTX Việt Nam tại điểm cầu Hà Nội. Điểm cầu miền Trung có văn phòng Đại diện miền Trung; Điểm cầu miền Nam: văn phòng đại diện miền Nam cùng các điểm cầu Liên minh HTX tỉnh, thành phố trong cả nước.

 

Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo chủ trì hội nghị

          Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ hai, khóa VI đã thảo luận, thông qua và cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Trong đó xem xét, thông qua các chương trình như: Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Quy chế làm việc, chương trình kiểm tra giám sát của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình kiểm tra giám sát của năm 2021 của Ủy ban Kiểm tra Liên minh HTX Việt Nam; Phân công nhiệm vụ Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam khóa VI, nhiệm kỳ 2020 – 2025...

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

          Bên cạnh đó, Hội nghị sẽ xem xét, cho ý kiến đối với các báo cáo, kế hoạch liên quan đến chương trình làm việc trong nhiệm kỳ như Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 25/9/2020 về ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả phát triển KTTT, HTX; Báo cáo về xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị giai đoạn 2018 – 2020; định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2021 – 2025…

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo cho biết, ngay sau khi Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI tổ chức thành công, Liên minh HTX Việt Nam đã thực hiện phân công công việc cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Liên minh HTX Việt Nam, tổ chức công tác tổng kết Đại hội, chủ động ban hành Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo nhấn mạnh, Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam tiến hành Hội nghị lần thứ hai để thảo luận, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng mang tính lâu dài cho cả nhiệm kỳ.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến

          Đối với Chương trình công tác của toàn khóa, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị các đại biểu tập trung  cho ý kiến với các định hướng về những công việc trọng tâm và thực hiện năm 2021 – 2025, đặc biệt Chủ tịch yêu cầu về vấn đề triển khai nguồn lực, tập trung khai thác, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực từ ngân sách nhà nước và nguồn lực hợp pháp khác phục vụ phát triển KTTT, HTX và hoạt động của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam để triển khai các nhiệm vụ.

          Với đề án “Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao năng lực quản lý, tư vấn, hỗ trợ phát triển KTTT, HTX của hệ thống Liên minh HTX Việt Nam”, từ thực tiễn và nhu cầu của khu vực KTTT, HTX và phù hợp với xu thế của thế giới về chuyển đổi số, tiến tới xây dựng nền kinh tế số. Chủ tịch Nguyễn Ngọc Bảo đề nghị các đại biểu tập trung xây dựng ý kiến, đặc biệt là về vấn đề huy động nguồn lực.  

          Tại hội nghị, các đại biểu cùng nhau thảo luận những tồn tại, hạn chế như: Quy chế hướng dẫn xây dựng mô hình HTX sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị chưa có tính bền vững, chậm ban hành gây khó khăn cho đơn vị đầu mối triển khai, chưa phù hợp thực tiễn; Chưa huy động được tối đa các nguồn lực tài chính, nhất là nguồn lực của địa phương, Bộ, ngành để kết hợp triển khai đồng bộ các dự án xây dựng mô hình HTX và hỗ trợ HTX phát triển sản xuất; ...

          Hội nghị trực tuyến lần này có ý nghĩa rất quan trọng, mang tính quyết định đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX Việt Nam. Khối lượng công việc rất lớn, thời gian không có nhiều, đồng chí Chủ tịch đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước người dân khu vực KTTT, HTX. 

          Sau hội nghị trực tuyến Ban chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ hai, khóa VI, các Ban, đơn vị chuyên môn sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, chỉnh sửa, hoàn thiện các quy chế, kế hoạch, đề án cho năm 2021 và những năm tiếp theo.

          Một số hình ảnh tại hội nghị: 

 
Trung tâm Thông tin- Tuyên truyền
Nguồn "vca.org.vn"
 
Chuyên mục tin tức: