Site banner

Tin nóng

Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre năm 2023

Ngày 26/1/2024, tại Hội trường Trụ Sở làm việc Các cơ quan khối Mặt trận - Đoàn thể tỉnh, diễn ra Hội nghị tổng kết tình hình kinh tế tập thể và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre năm 2023. Tham dự Hội nghị có Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre và 79 đại biểu là Thường trực Ban thường vụ, Ban Chấp hành, viên chức các Ban Liên minh Hợp tác xã, đại diện thành viên Liên minh là lãnh đạo các Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân.

Ông Lê Hoàng Thanh-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre thông qua Báo cáo tổng kết quả tình hình KTTT, HTX và hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh năm 2023, phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Hội nghị báo cáo tình hình, kết quả phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã (KTTT,HTX) năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Tạo sự gắng kết, thống nhất trong tổ chức, hoạt động của cơ quan Liên minh Hợp tác xã tỉnh và các đơn vị HTX thành viên.Tôn vinh, khen thưởng, động viên các HTX thành viên đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển HTX cũng như hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi các nội dung, nhiệm vụ được giao trong năm 2024 và những năm tiếp theo.

Bà Phùng Anh Thục Đoan- Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra-Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre thông qua dự thảo Báo cáo kết quả công tác kiểm tra năm 2023; phương hướng nhiệm vụ năm 2024

Khen thưởng tổng kết công tác thi đua năm 2023; triển khai công tác thi đua năm 2024; Khen thưởng thành viên có nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng và phát triển HTX, hoàn thành nghĩa vụ thành viên Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre, giai đoạn 2020 - 2023; Trao giấy công nhận thành viên chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre trao giấy khen tổng kết công tác thi đua năm 2023 cho các HTX tiêu biểu.

Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre Trao giấy công nhận thành viên chính thức của Liên minh Hợp tác xã tỉnh (một số hình ảnh tiêu biểu)

Ông Huỳnh Quang Đức - Phó Gám đốc Sở Nông nghiệp, Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre phát biểu về vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, HTX.

Ông Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Bến Tre tiếp thu các ý kiến đóng góp và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thanh Bình

 

 

 

Chuyên mục tin tức: