Site banner

Tin nóng

Hội nghị thành lập mới Hợp tác xã nông nghiệp Sơn Phú

           Ngày 27/8/2020, tại nhà hội trường Ủy ban nhân dân xã Sơn Phú, huyện Giồng Trôm, diễn ra Hội nghị thành lập Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Sơn Phú. Đến tham dự có đại diện Liên minh HTX tỉnh Bến Tre, Chi cục Phát triển nông thôn, Trung tâm Đào tạo - Tư vấn hợp tác, Trường cán bộ quản lý nông nghiệp và phát triển nông thôn 2, đại diện Phòng Nông nghiệp, Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện, UBND,các ban ngành, đoàn thể xã và 88 thành viên HTX.

          Ngành nghề hoạt động của HTX: Trồng cây ăn quả; nhân và chăm sóc cây giống hàng năm; nhân và chăm sóc cây giống lâu năm; hoạt động dịch vụ sau thu hoạch;  Buôn bán nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre nứa) và động vật sống; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp. HTX nông nghiệp Sơn Phú có 88 thành viên, vốn điều lệ là 300.000.000 đồng.

 

 

Thành viên Hội Đồng quản trị, kiểm soát viên ra mắt hội nghị 

          Hội nghị đã biểu quyết và thống nhất bầu Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên, Ban kiểm soát 3 thành viên. Ông Trần Văn Tài được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Ông Lê Văn Trị được bầu làm Trưởng Ban Kiểm soát.

Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: