Site banner

Tin nóng

Giồng Trôm: Quan tâm phát triển mô hình kinh tế tập thể

          Thời gian qua, huyện Giồng Trôm đã tổ chức vận động các hộ nông dân cá thể kết hợp với nhau thành lập các tổ hợp tác (THT), hợp tác xã (HTX) để làm tăng chuỗi giá trị hàng hóa. Tuy nhiên, trong sản xuất của người dân chưa thay đổi được tập quán sản xuất nên dẫn đến sản xuất nhỏ lẻ, manh mún, thiếu sự liên kết, vốn ít, thiếu khoa học kỹ thuật và quy trình sản xuất khiến nhiều HTX hoạt động kém hiệu quả.

          Việc liên kết các HTX theo quy trình sản xuất, chế biến, xây dựng nhãn hiệu - tiêu thụ hàng hóa nhằm tạo ra chuỗi giá trị bền vững có ý nghĩa sống còn đối với các HTX, trở thành xu thế tất yếu của thị trường hiện nay. Trong quá trình sản xuất, hầu hết các HTX thường trải qua 3 công đoạn chính: Sản phẩm dịch vụ đầu vào; sản xuất trực tiếp ra nông sản; dịch vụ đầu ra.

Mô hình trồng cải trong nhà lưới. (Ảnh: Huỳnh Lâm)

          Giồng Trôm hiện có 10 HTX nông nghiệp và 120 THT sản xuất, 5 làng nghề và 9 trang trại. Tuy nhiên, số ít HTX hoạt động hiệu quả, còn lại đa số hoạt động mang tính cầm chừng. Một số HTX và THT hoạt động có hiệu quả như: HTX dừa, HTX bưởi, nuôi heo thịt hoạt động theo Nghị định 151 và Luật HTX năm 2012.

          Ông Nguyễn Thành Thắng - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Giồng Trôm cho biết, trong những năm qua, huyện đã chỉ đạo xây dựng và hỗ trợ các mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn. Một số các sản phẩm chủ yếu là các mặt hàng nông sản chủ lực như: Dừa, bưởi da xanh, dừa xiêm xanh, nuôi heo thịt, .....

          Thời gian tới, huyện tập trung đẩy mạnh sản xuất lại nông nghiệp theo đúng thực trạng của từng địa phương theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững định hướng đến năm 2020. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư tham gia vào chuỗi giá trị sản xuất, chế biến, tiêu thụ hàng nông sản và súc sản của nông dân. Củng cố, phát triển các HTX, THT, các mô hình kinh tế tập thể, mô hình trang trại trong sản xuất nông nghiệp có sự liên kết 4 nhà gắn sản xuất với thị trường, trao đổi hàng hóa.

          Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến và kêu gọi đầu tư cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Phong Nẫm. Phát triển thương mại dịch vụ, du lịch gắn với tăng cường sự quản lý thị trường và hỗ trợ trong sản xuất kinh doanh tiêu thụ sản phẩm.

          Các hộ nông dân cần liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm thông qua các HTX, THT, các doanh nghiệp từng bước mở rộng liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; đối với các HTX phải xây dựng thương hiệu cho một số nông sản, sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn 4C, UTZ, VietGAP... Nâng cao năng lực cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp của huyện trong bối cảnh hội nhập quốc tế; đặc biệt là phát triển nông nghiệp theo hướng tiếp cận đa ngành, hình thành chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững.

          Hình thành các chuỗi giá trị nông nghiệp nhằm giảm chi phí đầu vào cho sản xuất, giảm các khâu trung gian, sản xuất theo hợp đồng, phát triển các liên kết giữa nông hộ, HTX, doanh nghiệp, nông hộ, doanh nghiệp, THT. Đặt biệt ổn định đầu ra và nâng cao chất lượng giá trị sản pẩm nâng cao hiệu quả kinh tế cho nông dân.

Huỳnh Lâm

nguồn 'www.bentre.gov.vn

Chuyên mục tin tức: