Site banner

Tin nóng

Danh sách thành viên

Đang cập nhật....
DANH SÁCH
THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH BẾN TRE
(Tính đến 20/8/2019)
 

TT

Lĩnh vực, tên hợp tác xã

Địa chỉ trụ sở chính

Ngành, nghề kinh doanh

I

CÔNG NGHIỆP -TTCN

 

 

1

HTX tiểu thủ công nghiệp Bến Tre

Xã Quới Điền, huyện Thạnh Phú

Sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện

2

HTX mây tre lá Ân Đạt

Xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam

Sản xuất các sản phẩm tre nứa, rơm rạ, vật liệu tết bện

3

HTX rượu nếp truyền thống Phú Lễ

Xã Phú Lễ, huyện Ba Tri

Chưng cất, pha chế rượu

4

HTX bánh phồng Sơn Đốc

Xã Hưng Nhượng,  huyện Giồng Trôm

Sản xuất kinh doanh bánh phồng

5

HTX thủ công mỹ nghệ Phú Lộc

Xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam

Sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ

II

ĐIỆN

 

 

1

HTX xây lắp điện Minh Ngọc

Xã An Điền, huyện Thạnh Phú

Thi công, sửa chữa đường dây tải điện từ 35kv trở xuống

2

HTX xây lắp điện Hưng Phú

Xã Phú Hưng, TP Bến Tre

Thi công các công trình điện

3

HTX Xây lắp Điện Minh Thành

Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc

Lắp đặt hệ thống điện

4

HTX xây lắp điện Mỏ Cày

Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc

DV, thi công các công trình điện

5

HTX xây lắp điện nước Thiên Phú

Xã Bình Phú, TP Bến Tre

DV, thi công các công trình điện

6

HTX xây lắp điện Bình Phú

Xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam

DV, thi công các công trình điện

III

NÔNG NGHIỆP:

 

 

1

HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh An

Xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre

Sản xuất, mua bán bưởi da xanh, dịch vụ trồng trọt, vụ sau thu hoạch, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu..

2

HTX Cây giống và Hoa Kiểng Cái Mơn

Xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh. 

3

HTX Nông nghiệp huyện Giồng Trôm

Xã Bình Thành,  huyện Giồng Trôm

Vật tư nông nghiệp

4

HTX Bưởi da xanh Giồng Trôm

Xã Lương Quới, huyện Giồng Trôm

Cây ăn trái các loại

5

HTX xoài cát chu Thạnh Hải

Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

Trồng cây ăn quả

6

HTX Nông nghiệp Phú Ngãi

Xã Phú Ngãi, huyện Ba Tri

Trồng rau đậu các loại

7

HTX cây có múi Lương Hòa

Xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm

Sản xuất, kinh doanh,
vật tư, trái cây có múi

8

HTX NN Bình  Hòa

Xã Bình Hòa, huyện Giồng Trôm

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, hoạt động dịch vụ trồng trọt sau thu hoạch

9

HTX DV NN Tân Phú

Xã Sơn Định, huyện Chợ Lách

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

10

HTX Chôm chôm Sơn Định

Xã Sơn Định, huyện Chợ Lách

Trồng cây ăn quả; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống

11

HTX DV SX Nông nghiệp Thạnh Phong

Xã Thạnh Phong, huyện Thạnh Phú

Trồng cây ăn quả; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; Bán buông nông, lâm sản nguyên liệu

12

HTX Nông nghiệp Bến Tre

Xã Phong Nẩm, huyện Giồng Trôm

Dịch vụ nông nghiệp

13

HTX Bưởi da xanh Bến Tre

Xã Phú An Hòa, huyện Châu Thành

Trồng cây ăn quả; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, sản xuất tinh dầu bưởi

14

Hợp tác xã du lịch nông nghiệp Bến Tre

Xã Nhơn Thạnh, TP Bến Tre

Trồng cây ăn quả; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; dịch vụ trồng trọt; Điều hành tua du lịch

15

Hợp tác xã Lúa Tôm Thạnh Phú

Xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú

Trồng lúa;  dịch vụ sau thu hoạch; Xử lý hạt giống để nhân giống; Nuôi trồng thủy sản nội địa; Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu

16

Hợp tác xã nông nghiệp Long Thới

Xã Long Thới, huyện Chợ Lách

Trồng cây ăn quả; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; Hoạt động dịch vụ trồng trọt;  …

17

Hợp tác xã dừa Mỹ Hòa

Xã Mỹ Hòa, huyện Ba Tri

Trồng cây ăn quả; Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; Hoạt động dịch vụ trồng trọt;  …

18

HTX Bưởi da xanh Tân Thành Bình

Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp,dịch vụ trồng trọt, DV sau thu hoạch, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

19

HTX Nông nghiệp Long Hòa

Xã Long Hòa, huyện Bình Đại

Trồng cây ăn quả, Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp;g dvụ trồng trọt, dvụ sau thu hoạch; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu

20

HTX Nông nghiệp Châu Bình

Xã Châu Bình, huyện Giồng Trôm

Dịch vụ nông nghiệp

21

HTX Chăn nuôi Tân Thanh Tây

Xã Tân Thanh Tây, huyện Mỏ cày Bắc

Chăn nuôi lợn, dịch vụ chăn nuôi, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm tử thịt, bán buôn nông lân sản nguyên liệu, hoạt động thú y

22

HTX Nông nghiệp Mỹ Chánh

Xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

Chăn nuôi trâu, bò,  dịch vụ thú y,  dịch vụ chăn nuôi, Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia
súc trong chăn nuôi

23

HTX Nông nghiệp Tân Thiềng

Xã Tân Thiềng, huyện Chợ Lách

Dịch vụ hướng dẫn sản xuất nông sản theo hướng an toàn, sạch, hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap, tiêu chuẩn tự công bố

24

HTX bưởi da xanh Lương Phú

Xã Lương Phú, huyện Giồng Trôm

Trồng cây ăn quả

25

HTX Nông nghiệp Tam Hiệp

Xã Tam Hiệp, huyện Bình Đại

Trồng cây ăn quả, Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; dv trồng trọt, dv sau thu hoạch; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu

26

HTX nông nghiệp An Phú Trung

Xã An Phú Trung, huyện Ba Tri

Trồng cây ăn quả, Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; hđộng dvụ trồng trọt, dvụ sau thu hoạch; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

27

HTX Nông nghiệp Long Định

Xã Long Định, huyện Bình Đại

Trồng cây ăn quả, Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; dvụ trồng trọt, dvụ sau thu hoạch; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu

28

HTX NN An Thới

Xã An Thới, huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre

Hoạt động DV chăn nuôi; Chăn nuôi lợn; chế biến bảo quả thịt và các sp từ thịt; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, động vật sống; Hoạt động thú y

29

HTX Nông nghiệp Định Thủy

Xã Định Thủy, huyện Mỏ cày Nam, tỉnh Bến Tre

Trồng cây ăn quả, cây lấy quả chứa dầu, cây giống nông nghiệp; phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sd trong nông nghiệp; điều hành tour du lịch, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng

30

HTX Nông nghiệp Thành An

Xã Thành An, huyện Mỏ cày Bắc

Trồng cây ăn quả, chăn nuôi dê, cừu, chăn nuôi heo, chăn nuôi gia cầm, hoạt động dịch vụ trồng trọt, hoạt động dịch vụ chăn nuôi, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống, bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu

31

HTX chôm chôm Tiên Long

Xã Tiên Long, huyện Châu Thành

Dịch vụ nông nghiệp

32

HTX Nông nghiệp Phú Thuận

Xã Phú Thuận, huyện Bình Đại

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

33

HTX Nông nghiệp Châu Hưng

Xã Châu Hưng, huyện Bình Đại

Dịch vụ nông nghiệp

34

HTX NN Hưng Khánh Trung B

Xã Hưng Khánh Trung B, huyện Chợ Lách

Trồng cây ăn quả, Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp; dvụ trồng trọt, dvụ sau thu hoạch; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu, phân bón, thuốc trừ sâu

35

HTX Nông nghiệp Vĩnh Hòa

Xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri

Hoạt động chăn nuôi dê, cừu, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

36

HTX Cây giống hoa kiểng Phú Sơn

Xã Phú Sơn, huyện Chợ Lách

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

37

HTX Nông nghiệp Thới Thạnh

Xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

38

HTX Dừa Phú Nông

Xã Phú Khánh, huyện Thạnh Phú

Trồng cây lấy quả chứa dầu, sản xuất dầu, mỡ động, thực vật, vận tải hàng hóa bằng đường bộ và thủy nội địa

39

HTX Bưởi da xanh VietGAP Giao Long

Xã Giao Long, huyện, Châu Thành

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, hoạt động dịch vụ trồng trọt, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

40

HTX  Nông nghiệp Thới Lai

Xã Thới Lai, huyện Bình Đại

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, hoạt động dịch vụ trồng trọt

41

HTX DV NN Tép rang dừa Mỹ Hưng

Xã Mỹ Hưng, huyện Thạnh Phú

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản

42

HTX Nông Nghiệp Thành Triệu

Xã Thành Triệu, huyện Châu Thành

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, hoạt động dịch vụ trồng trọt

43

HTX Nông nghiệp Sơn Đông

Xã Sơn Đông, TP Bến Tre

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu và động vật sống

44

HTX Nông nghiệp An Phước

Xã Ngãi Đăng, huyện Mỏ Cày Nam

Sản xuất, kinh doanh các sản phẩm từ dừa, sản xuất, kinh doanh phân bón hữu cơ, trồng rau các loại

45

HTX Nông nghiệp Phú Phụng

Xã Phú Phụng, huyện Chợ Lách

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả

46

HTX Cây giống hoa kiểng Chợ Lách

Xã Vĩnh Hòa, huyện Chợ Lách

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

47

HTX Nông Nghiệp Tân Trung

Xã Tân Trung, huyện Mỏ Cày Nam

Trồng cây ăn quả, trồng cây lấy quả chứa dầu,hoạt động dịch vụ trồng trọt, chăn buôi lợn, trâu bò, gia cầm

48

HTX Nông nghiệp Vang Quới Đông

Xã Vang Quới Đông, huyện Bình Đại

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

49

HTX Nông nghiệp Phước Tuy

Xã Phước Tuy, huyện Ba Tri

Hoạt động chăn nuôi trâu, bò,chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt

50

HTX Khởi Nguyên

Phường 6, TP Bến Tre

Sản xuất phân bón và hợp chất nitơ, trồng rau, đậu các loại, trồng hoa, cây cảnh

51

HTX Bưởi Da Xanh Quới Sơn

Xã Quới Sơn, huyện Châu Thành

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

52

HTX NN Giao Thạnh

Xã Giao Thạnh, huyện Thạnh Phú

Trồng lúa, chăn nuôi bò, nuôi trồng thủy sản nội địa, xử lý hạt giống để nhân giống

53

HTX Nông nghiệp Hòa Nghĩa

Xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

54

HTX Nông nghiệp Tân Hưng

Xã Tân Hưng, huyện Ba Tri

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp,buôn bán nông lâm sản, nguyên liệu động vật sống,hoạt động dịch vụ chăn nuôi

55

HTX NN Cẩm Sơn

Xã Cẩm Sơn, huyện Mỏ Cày Nam

Hoạt động dịch vụ chăn nuôi, chăn nuôi lợn, chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, trồng cây ăn quả, trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp

56

HTX Nông nghiệp An Phước

Xã An Phước, huyện Châu Thành

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

57

HTX Nông nghiệp Mỹ An

Xã Mỹ An, huyện Thạnh Phú

Dịch vụ nuôi thủy sản, xử lý hạt giống để nhân giống

58

HTX NN Mỹ Nhơn

Xã Mỹ Nhơn, huyện Ba Tri

Hoạt động chăn nuôi, chăn nuôi trâu, bò, trồng lúa, buôn bán thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

59

HTX NN Phú Túc

Xã Phú Túc, huyện Châu Thành

Dịch vụ hướng dẫn sản xuất nông sản theo hướng an toàn, sạch, hữu cơ theo tiêu chuẩn VietGap, Global Gap

60

HTX NN An Ngãi Tây

Xã An Ngãi Tây, huyện Ba Tri

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp,chăn nuôi trâu, bò, gia cầm, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

61

HTX TMDV NN Chợ Cũ

Xã Thạnh Ngãi, huyện Mỏ Cày Nam

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm, chế biến, bảo quản thịt và các sản phâm từ thịt

62

HTX NN Tân Phú Tây

Xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc

Trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống lâu năm

63

HTX NN Hưng Khánh Trung A

Xã Hưng Khánh Trung A, huyện Mỏ Cày Bắc

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp,chăn nuôi trâu, bò, lợn, gia cầm, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

64

HTX Hòa Lộc

Xã Hòa Lộc, huyện Mỏ Cày Bắc

Trồng cây ăn quả, chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn, chăn nuôi gia cầm

65

HTX SX và kinh doanh Mỹ Sơn Đông

Xã Phú Mỹ, huyện Mỏ Cày Bắc

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh, trồng cây ăn quả, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, chăn nuôi gia cầm

66

HTX Nông nghiệp Phước Hiệp

Xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Bắc

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

67

HTX DVNN Mỹ Thạnh

Xã Mỹ Thạnh, huyện Ba Tri

Dịch vụ sản xuất phôi và trồng nấm, dịch vụ sơ chế, đóng gói, chế biến nấm

68

HTX  Thanh Tân

Xã Thanh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc

Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm, hoạt động dịch vụ trồng trọt, hoạt động dịch vụ chăn nuôi

69

HTX NN Minh Đức

Xã Minh Đức, huyện Mỏ Cày Nam

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp,chăn nuôi trầu, bò, lợn giống, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

70

HTX NN Phú Hưng

Xã Phú Hưng, TP Bến Tre

Trồng cây ăn quả, trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, hoạt động dịch vụ trồng trọt, sau thu hoạch, đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa

71

HTX Nông nghiệp An Ngãi Trung

Xã An Ngãi Trung, huyện Ba Tri

Chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm, sản xuất nấm, hoạt động dịch vụ thú y

72

HTX Nông nghiệp Hưng Lễ

Xã Hưng Lễ, huyện Giồng Trôm

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

73

HTX NN Tân Thành Bình

Xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày Bắc

Dịch vụ nông nghiệp

74

HTX Tân Bình

Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc

Dịch vụ nông nghiệp

75

HTX NN  Hữu Định

Xã Hữu Định, huyện Châu Thành

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

76

HTX NN An Bình Tây

Xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

Dịch vụ nông nghiệp

77

HTX NN Bình Khánh Đông

Xã Bình Khánh Đông, huyện Mỏ Cày Nam

Dịch vụ nông nghiệp

78

HTX NN Vĩnh Bình

Xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách

Trồng cây ăn quả, trồng cây lấy quả chứa dầu

79

HTX Nhuận Phú Tân

Xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc

Dịch vụ nông nghiệp

80

HTX NN Châu Hòa

Xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm

Dịch vụ nông nghiệp

81

HTX NN Lộc Thuận

Xã Lộc Thuận, Huyện Bình Đại

Trồng cây ăn quả,trồng cây lấy quả chứa dầu, nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp, bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp

82

HTX Bò sữa Bến Tre

Xã An Bình Tây, huyện Ba Tri

Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất trâu, bò giống, hoạt động dịch vụ chăn nuôi

83

HTX NN Tường Đa

Xã Tường Đa, huyện Châu Thành

Dịch vụ nông nghiệp

84

HTX Khánh Thạnh Tân

Xã Khánh Thạnh Tân, huyện Mỏ Cày Bắc

Dịch vụ nông nghiệp

85

HTX NN  Kiến Thịnh

Phường 5, TP Bến Tre

Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch, chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt, chế biến và bảo quản rau quả, bán buôn thực phẩm

IV

                 THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

 

1

HTX thương mai, dịch vụ Tín Nghĩa

Phường 2, TP Bến Tre

Dịch vụ cầm đồ

2

HTX thương mại dịch vụ 107

Phường 2, TP Bến Tre

Mua bán giày, dép

3

HTX Thương mại dịch vụ Phương Đông

Thị trấn Bình Đại, huyện Bình Đại

Kinh doanh dịch vụ, quản lý khai thác, đầu tư xây dựng chợ.

4

HTX Dịch vụ thương mại Tân Phú Trung- Định Trung

Xã Định Trung, huyện Bình Đại

quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Hoạt động cấp tín dụng khác

5

HTX TM-DV Bình Bình Minh

Phường 5,TP Bến Tre

Chế biến bảo quản thịt và các sản phẩm từ thị, thủy sản, buôn bán thực phẩm

6

HTX TMDV Đại Bắc

Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày Bắc,

Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

7

HTX DVTM Nông sản sạch an toàn Bến Tre

Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành

Chế biến, bỏa quản thịt và các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, thủy hải sản, chế biến và bảo quản rau quả

8

HTX DV TM Hương Dừa Xanh

Phường 3, TP Bến Tre

Thương mại dịch vụ

V

GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

 

1

HTX vận tải Thống Nhất Bến Tre

Phường Phú Khương, TP Bến Tre,

Vận tải hàng hóa, hành khách, xe buýt

2

HTX Vận tải Thủy Bộ thành phố Bến Tre

Phường Phú Khương,TP Bến Tre

Vận tải hàng hóa, hành khách

3

HTX vận tải thủy bộ Thạnh Phú

Thị trấn Thạnh Phú, huyện Thạnh Phú

Vận tải bằng xe buýt

4

HTX vận tải thủy bộ Mỏ Cày Nam

Thị Trấn Mỏ Cày, huyện Mỏ Cày Nam

Vận tải hành khách đường bộ nội thành

5

HTX Vận tải thủy bộ Châu Thành

Thị trấn Châu Thành , huyện Châu Thành

Vận tải hành khách đường bộ nội thành

6

HTX Giao thông Vận tải Chợ Lách

Thị trấn Chợ Lách, huyện Chợ Lách

Vận tải bằng xe buýt

7

HTX Vận Tải Hợp Nhất Bến Tre

Xã Bình Phú TP Bến Tre

Dịch vụ Vận tải

VI

TÍN DỤNG

 

 

1

QTDND Mỹ Thạnh An

Xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre

Tín dụng ngân hàng

2

QTDND Đại Thành

Phường Phú Tân, TP Bến Tre

Tín dụng ngân hàng

3

Quỹ tín dụng Định Thủy

Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam

Tín dụng ngân hàng

4

Quỹ tín dụng Phước Hiệp

Xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam

Tín dụng ngân hàng

5

Quỹ TDND An Thủy

Xã An Thuỷ, huyện Ba Tri

Kinh doanh trung gian tiền tệ

6

QTDND Tân Thành Bình

Xã Tân Thành Bình, Mỏ Cày Bắc

Kinh doanh trung gian tiền tệ

7

Quỹ Tín dụng nhân dân Phú Long

Xã Phú Long, huyện Bình Đại

Huy động vốn và cho vay

8

Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Chánh

Xã Mỹ Chánh, huyện Ba Tri

Hoạt động cấp tín dụng khác

9

Qũy TDND Nhuận Phú Tân

Xã Nhuận Phú Tân , huyện Mỏ Cày Bắc

Hoạt động cấp tín dụng khác

VII

THỦY SẢN

 

 

1

HTX thủy sản Thạnh Lợi

Xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú

Nuôi thủy sản biển (Nuôi các loại thủy sản hai mảnh)

2

HTX thủy sản Bình Minh

Xã Thạnh Hải,  huyện Thạnh Phú

Nuôi thủy sản biển (Nuôi các loại thủy sản hai mảnh)

3

HTX Thuỷ sản Bảo Thuận

Xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri

Nuôi trồng thuỷ sản biển

4

HTX Thuỷ sản Tân Thuỷ

Xã Tân Thuỷ, huyện Ba Tri

Nuôi trồng thuỷ sản biển

5

HTX thuỷ sản An Thuỷ

Xã An Thuỷ, huyện Ba Tri

Nuôi trồng thuỷ sản biển

6

HTX Thủy sản Rạng Đông

Xã Thới Thuận, huyện Bình Đại

Nuôi trồng thuỷ sản biển

7

HTX Thủy sản Đồng Tâm

Xã Thừa Đức, huyện Bình Đại

Quản lý, khai thác thuỷ sản biển; nuôi trồng thủy sản biển

8

HTX nuôi tôm thâm canh xã Vĩnh An huyện Ba Tri

Xã Vĩnh An, huyện Ba Tri

Nuôi và
 thu hoạch tôm

9

HTX thủy sản Vĩnh Tiến

Xã Vĩnh Bình, huyện Chợ Lách

Bảo tồn, quản lý, khai thác ốc gạo

10

HTX Thủy sản sinh thái Thạnh Phước

Xã Thạnh Phước, huyện Bình Đại

Nuôi trồng thủy sản biển; Bán buôn thủy sản; Bán buôn thức ăn  và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

11

HTX DV Thủy sản Thới Thạnh

Xã Thới Thạnh, huyện Thạnh Phú

Nuôi trồng thủy sản biển; Bán buôn thủy sản; Bán buôn thức ăn  và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

12

HTX DV Thủy sản Định Trung

Xã Định Trung, huyện Bình Đại

Nuôi trồng thủy sản biển; Bán buôn thủy sản; Bán buôn thức ăn  và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

13

HTX Thủy hải sản Bến Tre

Xã Sơn Đông, TP Bến Tre

Nuôi trồng thủy sản biển; Bán buôn thủy sản; Bán buôn thức ăn  và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm

VIII

TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

 

 

1

HTX Khai thác cát Bình Đại

Xã Bình Thắng, huyện Bình Đại

Khai thác cát, thi công san lắp mặt bằng

2

HTX khai thác và vận chuyển cát huyện Giồng Trôm

Xã Phước Long, huyện Giồng Trôm

Khai thác cát, san lắp mặt bằng

3

HTX Việt Hùng Bến Tre

Xã Mỹ An C, xã Mỹ Thạnh An, TP Bến Tre

Khai thác cát, đá, san lắp mặt bằng

4

HTX khai thác cát Mỏ Cày

Thị trấn Mỏ Cày, huyện  Mỏ Cày Nam

Quản lý, khai thác cát sông

5

HTX Mỹ Hưng

Xã Thành An, huyện Mỏ Cày Bắc

Khai thác cát, thi công xây dựng

 
- Tổng số hợp tác xã: 138 hợp tác xã.
- Trong đó: Tiểu thủ công nghiệp 5 HTX; Điện 6 HTX; Nông nghiệp 85 HTX; Thương mại dịch vụ 8 HTX; Quỹ tín dụng nhân dân 9 HTX; Thủy sản 13 HTX; Giao thông vận tải 7 HTX; Tài nguyên môi trường 5 HTX.

- Mọi thông tin về thành viên Liên minh Hợp tác xã liên hệ địa chỉ, số điện thoại bên dưới.

 

Đang cập nhật danh sách

Chuyên mục tin tức: