Site banner

Tin nóng

Công văn số 123 - CV/ĐU Phổ biến, quán triệt, thực hiện các Hướng dẫn của Trung ương

Số/Ký hiệu văn bản: 
123 - CV/ĐU
Loại văn bản: 
Ngày ban hành: 
28/10/2019
Ngày có hiệu lực: 
28/10/2019
Người ký: 
Nguyễn Mạnh Cường
Trích yếu: 
Phổ biến, quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương
Tập tin đính kèm: