Site banner

Tin nóng

Công văn quy định về chính sách hỗ trợ covid-19

          - Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

          - Nghị định 52/2021/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021.

          - Thông tư 47/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

          - Quyết định 25//2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bến Tre về việc quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

          - Công văn 119/LMHTX-BTCPT của Liên minh HTX tỉnh Bến Tre về việc quy định của Nhà nước hỗ trợ cho các HTX, LHHTX, THT và thành viên gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.
 

 

Chuyên mục tin tức: 
Tập tin đính kèm: