Site banner

Tin nóng

Công văn 696-CV/BTG Tài liệu học tập triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư

Số/Ký hiệu văn bản: 
696-CV/BTG
Loại văn bản: 
Ngày ban hành: 
31/01/2020
Ngày có hiệu lực: 
31/01/2020
Người ký: 
Vũ Đức Nam
Trích yếu: 
Tài liệu học tập triển khai thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về một số chủ trương chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Tập tin đính kèm: