Site banner

Tin nóng

Tổ chức bộ máy

 

Số 2 Chi Lăng, phường An Hội, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre.

www.lienminhhtxtinhbentre.org.vn

TỔ CHỨC BỘ MÁY

 

- Ông Nguyễn Thanh Phương

- Chức vụ: Chủ tịch

- ĐTCQ: (0275) 3.829.181

- ĐTDĐ: 0918.609.891

 

- Ông Lê Hoàng Thanh

Chức vụ: Phó Chủ tịch

ĐTCQ: (0275) 3.836.588

ĐTDĐ: 0919.579.079

 

- Bà Phùng Anh Thục Đoan

- Chức vụ: Phó Chủ tịch

- ĐTCQ: (0275) 3.838.894

- ĐTDĐ: 0918.820.709

 

CÁC BAN
1

Ban Văn phòng

2

 Ban Tổ chức - Phong trào

3

 Ban Kiểm tra

 

Chuyên mục giới thiệu: