Site banner

Tin nóng

Chủ động tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Hợp tác xã (sửa đổi)

Ngày 07/8, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã diễn ra Hội nghị đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực tháng 7; kế hoạch công tác tháng 8/2023 của cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt. Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị. Hội nghị diễn ra với hình thức trực tiếp và trực tuyến với các đơn vị văn phòng đại diện phía Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
Đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam chủ trì Hội nghị
Theo báo cáo tại Hội nghị, trong tháng 7,  Thường trực Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã điều hành tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 10, Ban Chấp hành lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025, ban hành các Nghị quyết, Nghị quyết chuyên đề và đề ra nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2023 của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Tổ chức thành công Diễn đàn Kinh tế dược liệu Việt Nam  Thế mạnh của khu vực KTTT, HTX tại Thanh Hóa.
Bên cạnh đó, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã tích cực chủ động triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, Luật HTX 2023 và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; Phối hợp hiệu quả với các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức huy
động nguồn lực hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, HTX; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin gắn với phong trào thi đua đẩy mạnh phát triển KTTT, HTX; Tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn hỗ trợ, cung ứng dịch vụ cho thành viên; ...
Về công tác đoàn thể, ngày 21/7/2023, Đoàn Thanh niên Liên minh HTX Việt Nam chủ trì, phối hợp cùng Đoàn thanh niên Bộ Khoa học và Công Nghệ, Đoàn thanh niên Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Liên minh HTX tỉnh Phú Thọ tổ chức dâng hương tại Đài tưởng niệm anh hùng liệt sĩ tỉnh Phú Thọ; thăm, tặng quà cho 09 chủ tịch, giám đốc htx là đối tượng thương binh, bệnh binh, gia đình mẹ Việt Nam anh hùng, người nhiễm chất độc màu da cam; thăm quan, học tập mô hình HTX hoạt động hiệu quả, tuyên truyền về NQ 20-NQ/TW tại HTX mỳ gạo Hùng Lô.
Quang cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đề nghị lãnh đạo các đơn vị, cán bộ cơ quan tiếp tục triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 như: Tổ chức triển khai Nghị quyết số 612/NQ-LMHTXVN ngày 28/7/2023 Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2020-2025; Tập trung triển khai Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Nghị quyết số 09/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW; tổ chức triển khai Luật HTX (sửa đổi); chủ động tham mưu xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện Luật HTX (sửa đổi); tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; đẩy mạnh triển khai Nghị định số 45/2021/NĐ-CP; ...
Quỳnh Trang - Lê Huy
Nguồn: vca.org.vn
Chuyên mục tin tức: