Site banner

Tin nóng

Chi bộ Liên minh HTX tỉnh Bến Tre tổ chức thành công Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025.

          Ngày 26/6/2020, Chi bộ Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre tổ chức Đại hội Đảng viên nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre.

          Chi bộ Liên minh HTX có 8 đảng viên. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, tập thể Chi bộ đã nỗ lực thực hiện hoàn thành tất cả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2015 -2020. Chi bộ đã quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng; công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí trở thành nề nếp. Tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ; tác phong, lề lối làm việc, sinh hoạt của cán bộ, đảng viên có nhiều tiến bộ; công tác tổ chức cán bộ thường xuyên được chú trọng, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá cán bộ được tiến hành đồng bộ, phù hợp với điều kiện thực tiễn. Việc duy trì nề nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được quan tâm; công tác quản lý, nâng cao chất lượng đảng viên được tổ chức thường xuyên, chặt chẽ; công tác lãnh đạo xây dựng cơ quan, đoàn thể vững mạnh được coi trọng, phát huy hiệu quả tích cực. 

Đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: Thanh Bình)

          Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thọ - Phó Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre đã ghi nhận những kết quả đạt được của chi bộ nhiệm kỳ qua. Chi bộ Liên minh HTX tỉnh đã phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phối hợp có hiệu quả với các ngành, địa phương tham mưu giúp Tỉnh ủy, HĐND, UBND phát triển kinh tế tập thể phù hợp với đặc điểm tình hình của địa phương, tập trung thực hiện các giải pháp phát triển về quy mô sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, nâng cao thu nhập cho người lao động, xây dựng tốt các mô hình HTX điển hình trên địa bàn tỉnh, các sản phẩm tiêu biểu tạo sức lan tỏa tác động đến nhận thức cộng đồng, thúc đẩy kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển. Bước sang nhiệm kỳ mới 2020 - 2025, với tinh thần “Dân chủ, Đoàn kết, Đổi mới, Phát triển” Chi bộ Liên minh HTX tỉnh cần đề ra mục tiêu: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng; công tác lãnh đạo cơ quan, đơn vị, các đoàn thể, xếp loại cán bộ, đảng viên và hệ thống các giải pháp thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; Kết luận số 56–KL/TW ngày 21/2/2013 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết TW5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả của KTTT. Tiếp tục củng cố và phát triển kinh tế tập thể; Đổi mới nội dung phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên minh HTX tỉnh. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cán bộ, đảng viên, khắc phục những hạn chế, phấn đấu kết thúc nhiệm kỳ xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, các đoàn thể vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Hoàng Thanh - Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội. (Ảnh: Thanh Bình)

          Đại hội đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Phương - Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Lê Hoàng Thanh - Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bến Tre làm Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội cũng đã bầu đồng chí Nguyễn Thanh Phương Đại biểu chính thức; đồng chí Lê Hoàng Thanh Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

          Một số hình ảnh tại Đại hội:

Thanh Bình

Chuyên mục tin tức: