Site banner

Tin nóng

Bình Đại tiếp tục phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

          Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 13 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Bình Đại đã thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng, có sự quan tâm của các ngành, các cấp đối với việc phát triển mô hình kinh tế tập thể, nhất là lĩnh vực nông nghiệp. Bên cạnh đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân về tầm quan trọng của công tác phát triển kinh tế tập thể đối với sự phát triển kinh tế của địa phương được nâng cao, từ đó tuyên truyền triển khai thực hiện sâu rộng trên toàn địa bàn huyện Bình Đại và đã đạt được một số kết quả nhất định, tình hình phát triển tổ hợp tác và các hợp tác xã được duy trì.

Tổ hợp tác may túi xách (xã Phú Long) hoạt động hiệu quả. (Ảnh: Minh Nhân)

          Những năm qua, huyện Bình Đại thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tỉnh và Liên minh Hợp tác xã tỉnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia vào mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã, hỗ trợ các hợp tác xã mới thành lập hoàn thiện phương án sản xuất kinh doanh và các thủ tục đăng ký thành lập để đi vào hoạt động ổn định. Hàng năm, Ban Chỉ đạo huyện tập trung phối hợp với các dự án, Chương trình Mục tiêu quốc gia để thực hiện đề án phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2018, trên địa bàn huyện có 157 tổ hợp tác, bao gồm 145 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực nông nghiệp và 12 tổ hợp tác hoạt động trên lĩnh vực phi nông nghiệp, đã giải quyết việc làm cho trên 6.600 lao động, trong đó có 141 tổ hợp tác thực hiện đăng ký thủ tục thành lập theo Nghị định 151 của Chính Phủ. Các tổ hợp tác được hình thành trên nhiều lĩnh vực, ngành với các hình thức đa dạng như: Tổ sản xuất rau an toàn, tổ hợp tác trồng màu, chăn nuôi, sản xuất dừa, may túi xách, dệt thảm… Trong đó, có một số tổ hợp tác hoạt động đạt năng suất, hiệu quả cao như Tổ hợp tác nhãn da bò xã Tam Hiệp, Tổ hợp tác trồng màu xã Châu Hưng, nuôi bò, nuôi dê xã Định Trung và Thạnh Trị. Nhìn chung, các tổ hợp tác bước đầu hoạt động ổn định, mang lại hiệu quả tích cực cho các thành viên, tạo được nhận thức mới về ưu thế hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo tiền đề trong chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, nhất là trong sản xuất lúa, nhãn và các loại cây ăn trái khác.

          Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết số 13, huyện Bình Đại đã vận động thành lập mới 19 hợp tác xã, nâng tổng số trên toàn huyện hiện có 23 hợp tác xã, đã giải thể 8 hợp tác xã do hoạt động không hiệu quả, hiện nay còn 15 hợp tác xã, tổng vốn điều lệ trên 8,4 tỷ đồng, trong đó có 2 hợp tác xã thủy sản Đồng Tâm và Rạng Đông hoạt động hiệu quả, đạt danh thu bình quân trên 31 tỷ đồng/năm, với lãi bình quân gần 8 tỷ đồng/năm đối với một hợp tác xã, các hợp tác xã còn lại hoạt động ổn định, hàng năm đều có lợi nhuận nhưng không cao. Tổng số thành viên hợp tác xã gần 7.000 người, số lao động thường xuyên trong hợp tác xã 249 người .

          Trong thời gian tới, huyện Bình Đại tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đối với hợp tác xã, tăng cường phát triển, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, tăng thu nhập và cải thiện đời sống cho các thành viên trong hợp tác xã. Quan tâm kiện toàn các hợp tác xã hiện có, dần đưa các hợp tác xã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Chú trọng phát triển mới, nhất là hợp tác xã nông nghiệp, gắn với các sản phẩm chủ lực của địa phương theo hướng nâng cao chuỗi giá trị sản phầm, sản xuất sạch, an toàn và bền vững.

Minh Nhân

Nguồn: 'www.bentre.gov.vn

Chuyên mục tin tức: