Site banner

Tin nóng

BHXH tỉnh Bến Tre: Giao ban trực tuyến tháng 6/2021

          Chiều ngày 8/6/2021, BHXH tỉnh tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 06 năm 2021, tại điểm cầu BHXH tỉnh, đồng chí Dương Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh dự và chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí Phó Giám đốc BHXH tỉnh, lãnh đạo Văn phòng và các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh; tại điểm cầu BHXH các huyện có các đồng chí Giám đốc BHXH các huyện tham dự; hội nghị tập trung đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6/2021.

          Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến mọi mặt của đời sống, kinh tế - xã hội và việc thực thi nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh; Tuy nhiên, do chủ động sớm trong việc xây dựng kịch bản, phương án ứng phó trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và linh hoạt trong triển khai nhiệm vụ theo đúng tiến độ đề ra, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh, BHXH các huyện đã tập trung, có nhiều cố gắng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đặc biệt đã hoàn thành đầy đủ, kịp thời, đạt yêu cầu đối với các nhiệm vụ đột xuất, quan trọng được BHXH Việt Nam chỉ đạo.

         BHXH tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Công văn số 2346/UBNDKGVX ngày 04/5/2021 về việc thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, BHTN trong thời gian phòng, chống dịch covid19; Công văn số 2479/UBND-KGVX ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục triển khai ứng dụng VssID-BHXH số; Công văn số 3043/UBND-KGVX ngày 02/6/2021 về việc triển khai cấp thẻ BHYT cho người dân xã đảo theo Quyết định 589/QĐ-TTg; ký kết Chương trình phối hợp số 769/CTrPH-BHXH-TP-TTTT-LĐTBXH-GDĐTUBMTTQHLHPN-HCCB-LMHTX-TĐ ngày 13/5/2021 về phối hợp truyền thông chính sách pháp luật về BHXH, BHYT. Đồng thời, phối hợp Bưu điện tỉnh triển khai chi trả gộp 2 kỳ tháng 5 và tháng 6 vào cùng một kỳ chi chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 5, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và quyền lợi cho người thụ hưởng chính sách BHXH, trợ cấp thất nghiệp.

Ảnh: Quang cảnh hội nghị

          Tính đến cuối tháng 5/2021, tổng số thu toàn tỉnh là 1.147 tỷ đồng, đạt 37,33% dự toán thu, vượt 1,33% so với chỉ tiêu thực theo tiến độ hàng tháng của BHXH Việt Nam, so với cùng kỳ năm trước tăng 128,244 tỷ đồng (12,58%). Số người tham gia BHXH là 107.806 người, đạt khoảng 13,23% so với LLLĐ trong độ tuổi; trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 97.876 người, BHXH tự nguyện 9.930 người; so với cùng kỳ năm trước, BHXH bắt buộc tăng 3.644 người (3,87%); BHXH tự nguyện tăng 5.591 người (128,85%). Số người tham gia BHYT 1.192.622 người, tăng 26.676 người (2,28%) so với cùng kỳ năm trước, đạt khoảng 92,75% so với dân số, tỷ lệ này vượt 0,8% so với chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết năm 2021 của Tỉnh ủy.

          Tổng số hồ sơ đã giải quyết 8.034 hồ sơ, lượt người hưởng, gồm: chế độ một lần 1.799 người; ốm đau, thai sản DSPHSK 4.950 lượt người; hưởng BHTN 1.207 người, hỗ trợ học nghề 2 người. Quỹ BHXH, BHTN chi trả trong tháng là 180,228 tỷ đồng. Số lượt KCB là 184.769 lượt, quỹ BHYT thanh toán 72,205 tỷ đồng. Ban hành quyết định thanh tra chuyên ngành đột xuất tại 03 đơn vị; quyết định xử phạt vi phạm hành chính về BHXH, BHTN, BHYT đối với 4 đơn vị; Báo cáo BHXH Việt Nam về công tác thi hành pháp luật về xử phạt hành chính năm 2020.

           Đến hết ngày 31/5/2021, trên địa bàn tỉnh Bến Tre đã có 94.922 người đã đăng ký cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số; số đã được cài đặt thành công là 75.953 người, đạt 23,7% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao. BHXH tỉnh đã tiếp tục triển khai việc cài đặt ứng dụng đến HSSV, người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, phối hợp với cơ sở KCB triển khai cài đặt ứng dụng đối với người đến KCB nội trú và ngoại trú tại các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh; tiến hành tập huấn cho nhân viên đại lý thu trên địa bàn các huyện, thành phố Bến Tre, giao chỉ tiêu đối với từng nhân viên đại lý về vận động, cài đặt ứng dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu 6 tháng đầu năm 2021 theo phát động thi đua chuyên đề của BHXH Việt Nam.

          Căn cứ Quyết định phân bổ dự toán thu, chi năm 2021 của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh đã hoàn thành việc giao dự toán thu, chi đối với BHXH các huyện, làm căn cứ để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao; Báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh, phối hợp Sở Y tế để thông báo cơ sở KCB BHYT triển khai thực hiện Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 của BHXH Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để KCB BHYT trên địa bàn tỉnh từ ngày 01/6/2021. Hoàn thành việc triển khai nội dung thanh toán chi phí KCB liên quan đến dịch bệnh covid-19 và thống nhất 1 số nội dung về đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT trong thời gian dịch bệnh covid-19 trên địa bàn tỉnh; phối hợp liên ngành với Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở KCB xây dựng các giải pháp để tiết kiệm chi phí KCB, phòng chống lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện KCB BHYT năm 2021.

          Phát biểu kết luận tại hội nghị, ông Dương Văn Thắng, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo: các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình, chủ động tích cực trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; vượt qua mọi khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu “kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội vừa thực hiện nhiệm vụ được giao, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Kêu gọi tất cả cán bộ, viên chức và người lao động phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc, tham gia ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19, chung tay góp sức cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh./.KC

Nguồn: "https://bentre.baohiemxahoi.gov.vn"

Chuyên mục tin tức: